Statistik om skador och förgiftningar

Här hittar du statistik om skador och förgiftningar baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan bearbeta statistiken eller ladda ned den för egen användning. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Fallolyckor är den vanligaste olyckstypen, med 69 487 inskrivna på sjukhus år 2018.
  • Självskador är vanligast bland unga kvinnor. År 2018 var 1 266 kvinnor i åldern 15−24 inskrivna på sjukhus för detta.
  • Ungefär 550 000 personer får årligen specialistvård (ej primärvård) efter en olyckshändelse.

Källa: Statistikdatabasen om yttre orsaker till skador och förgiftningar

Statistikpublikationer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård är en årlig rapport som presenterar statistik om personer som vårdats på sjukhus för en skada eller förgiftning och statistik om omständigheterna runt skadehändelsen. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik.

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning

Skadehändelser som föranlett läkarbesök vid akutmottagning är en rapport som bygger på den utvidgade och fördjupade skaderegistreringen för Injury Data Base Sverige, IDB. Rapporten publicerades senast år 2011.

Skador bland barn i Sverige

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabaserna kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller.

Statistikdatabasen för yttre orsaker samt skador och yttre orsaker på kommunnivå

I statistikdatabasen för yttre orsaker till skador och förgiftningar hittar du statistik från patientregistret om vad som varit anledningen, det vill säga den yttre orsaken till inskrivningen på sjukhus. Det är även möjligt att ta fram motsvarande statistik över personer som varit inskrivna på sjukhus och/eller behandlats av läkare i specialiserad öppenvård.

För vissa skador och skadehändelser är det möjligt att ta fram uppgifter i statistikdatabasen för skador och skadehändelser på kommunnivå.

Statistikdatabasen för diagnoser i specialiserad öppenvård och statistikdatabas för diagnoser i sluten vård vård

I statistikdatabasen kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att se vilka sjukdomar och symptom som behandlats i specialiserad öppen vård (endast läkarbesök) respektive i sluten vård.

Statistikdatabas för diagnoser i sluten vård
Statistikdatabasen för diagnoser i specialiserad öppenvård

Statistikdatabasen för dödsorsaker

I statistikdatabasen för dödsorsaker hittar du statistik från dödsorsaksregistret om vad som orsakat dödsfallen, det vill säga yttre orsaker till att personer avlidit.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken om skador och förgiftningar grundar sig på uppgifter från patientregistret, dödsorsaksregistret och Injury Data Base Sverige (IDB). Insamlingen till IDB har dock avbrutits. Vi har sett över hur GDPR, de nya dataskyddsreglerna inom EU, påverkar statistikinsamlingen och kommit fram till att det inte är möjligt att fortsätta behandlingen av personuppgifter inom IDB. Insamlingen är avbruten efter att statistiken för år 2017 samlades in.

Det här ingår i statistiken

Den statistik om skador och förgiftningar som är baserad på patientregistret inkluderar uppgifter om vad som varit anledningen, det vill säga den yttre orsaken, till specialistvård. I specialistvård ingår slutenvård då personen var inskriven på sjukhus samt specialiserad öppenvård då person behandlats av läkare i den specialiserade öppenvården. Primärvård ingår inte. Förutom yttre orsak finns också uppgift om personen behandlats för en skada eller förgiftning.

Statistiken som är baserad på dödsorsaksregistret inkluderar orsaken till dödsfallet, det vill säga den yttre orsaken till att personen avlidit, samt uppgift om skada eller förgiftning.

Statistikens kvalitet

Statistikens bortfall och kvalitet beror på inrapporteringen till de register som statistiken grundar sig på, det vill säga kvalitet och bortfall för patientregistret och dödsorsaksregistret.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad: