Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Framställning och kvalitet

Kvaliteten på registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård är god.

Partiellt bortfall kan förekomma i form av att personer som fått en insats inte finns med i rapporteringen. Omfattningen av detta fel är okänt.

Antalet kommuner som ansvarar för den hälso- och sjukvården i ordinärt boende varierar över tid. 2015 var det bara kommunerna i Stockholms län (exklusive Norrtälje) som inte ansvarade för hälso- och sjukvården i ordinärt boende.

Tillförlitligheten och den statistiska kvaliteten i de insamlade uppgifterna kan variera mellan olika kommuner. Kvaliteten är förknippad med kommunens IT-system och hur de olika insatserna definierats.

Bortfall och kvalitet respektive år

Information om registrets bortfall och kvalitet hittar du i Excel-bilagan ”Om statistiken” under respektive års publikation.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: