Framställning och kvalitet

Kvaliteten på registret över insatser inom kommunal hälso- och sjukvård är god.

Partiellt bortfall kan förekomma i form av att personer som fått en insats inte finns med i rapporteringen. Omfattningen av detta fel är okänt.

Antalet kommuner som ansvarar för den hälso- och sjukvården i ordinärt boende varierar över tid. 2015 var det bara kommunerna i Stockholms län (exklusive Norrtälje) som inte ansvarade för hälso- och sjukvården i ordinärt boende.

Tillförlitligheten och den statistiska kvaliteten i de insamlade uppgifterna kan variera mellan olika kommuner. Kvaliteten är förknippad med kommunens IT-system och hur de olika insatserna definierats.

Bortfall och kvalitet respektive år

Information om registrets bortfall och kvalitet hittar du i Excel-bilagan ”Om statistiken” under respektive års publikation.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: