Registret över socialtjänstinsatser till äldre och personer med funktionsnedsättning

Registret ger underlag för den officiella statistiken om insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning i Sverige. Registrets data används också för forskning.

Det här innehåller registret

Registret omfattar äldre och personer som har fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning och som får kommunal omsorg enligt socialtjänstlagen. Registret innehåller uppgifter om cirka 350 000 personer per mätning. Det gäller enbart beslut som har verkställts (tidigare ingick samtliga fattade beslut, men det ändrades 2012). Registret innehåller inte uppgifter om hur många platser som finns i särskilt boende.

För full förteckning av alla variabler se variabelförteckningen

Rättslig reglering av registret

Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter till registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning regleras i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter. Av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:86) om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter om insatser till äldre och personer med funktionshinder framgår närmare hur kommunernas uppgiftsskyldighet ska fullgöras.

Så lämnar du uppgifter

Uppgifterna lämnar du i vår inrapporteringsportal Filip.

Statistik baserat på registret

Om du är intresserad av uppgifter från registret över insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning, se Beställa data och statistik.

Du kan också ta fram statistik i vår databas.

Ladda ner eller beställ

Mer information

Kontakt

Inrapportering, telefontider: måndagar kl. 13–15, tisdagar kl. 9–11, torsdagar kl. 13–15
Telefon: 075-247 45 40
Senast uppdaterad:
Publicerad: