Internationell klassifikation av sjukdomar (ICD-11)

Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut den 11:e revideringen av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD). ICD är grunden för statistik över dödsorsaker, sjukdomar och andra hälsoproblem.

Den 11:e revideringen av ICD

ICD-11 har uppdaterats och speglar viktiga framsteg inom vetenskap och medicin. Den nya reviderade klassifikationen är helt digital med nya funktioner och verktyg vilket bland annat gör det möjligt att beskriva dödsorsaker och hälsotillstånd mer detaljerat än tidigare.

På WHO:s webbplats finns information om ICD-11. Där hittar du även information om de webbinarier och workshops som WHO anordnar.

WHO har även en separat plattform för ICD-11. Där kan du bekanta dig med systemets uppbyggnad och olika funktioner. Där finns också klassifikationen i sin helhet på engelska, för dig som önskar utforska den ytterligare. Du får också en teknisk vägledning kring hur den kan implementeras. Se det som en möjlighet att testa och förbereda dig inför den framtida övergången till ICD-11 i Sverige. Men observera att det i nuläget inte går att rapportera in ICD-11-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister. Det ska som tidigare inrapporteras med koder ur ICD-10-SE, vilket är reglerat i föreskrifter.

Socialstyrelsen har påbörjat arbetet inför ett svenskt införande av ICD-11

Socialstyrelsen arbetar just nu med att översätta ICD-11 från engelska till svenska. Vår uppskattning är att en svensk version av ICD-11 finns publicerad i slutet av 2024. Innan publicering i plattformen, kommer den svenska versionen att skickas på remiss till regioner, intresseorganisationer, professionsorganisationer med flera. Det är dock ännu inte fastställt när införandet av ICD-11 i Sverige blir aktuellt.

Ändringsförslag till ICD-11

Om du har förslag på ändringar/uppdateringar av ICD-11 hanterar du dem via WHO:s plattform (Maintenance Platform). Välj ”Proposals” och skapa ett konto på plattformen. Innan du skickar in förslaget bör det vara förankrat nationellt och helst också internationellt i aktuella professionsorganisationer, vilket gör hanteringen hos WHO smidigare. Skicka en kopia på förslaget till oss på Socialstyrelsen via vårt kontaktformulär.

Mer hos oss

Mer hos andra

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: