Internationell klassifikation av sjukdomar (ICD-11)

Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut den 11:e revideringen av den internationella klassifikationen av sjukdomar (ICD). ICD är grunden för statistik över dödsorsaker, sjukdomar och andra hälsoproblem.

Den 11:e revideringen av ICD

ICD-11 har uppdaterats och speglar viktiga framsteg inom vetenskap och medicin. Den nya reviderade klassifikationen är helt digital med nya funktioner och verktyg vilket bland annat gör det möjligt att beskriva dödsorsaker och hälsotillstånd mer detaljerat än tidigare.

På WHO:s webbplats finns information om ICD-11. Där hittar du även information om de webbinarier och workshops som WHO anordnar.

WHO har även en separat plattform för ICD-11. Där kan du bekanta dig med systemets uppbyggnad och olika funktioner. Där finns också klassifikationen i sin helhet på engelska, för dig som önskar utforska den ytterligare. Du får också en teknisk vägledning kring hur den kan implementeras. Se det som en möjlighet att testa och förbereda dig inför den framtida övergången till ICD-11 i Sverige. Men observera att det i nuläget inte går att rapportera in ICD-11-koder till Socialstyrelsens hälsodataregister. Det ska som tidigare inrapporteras med koder ur ICD-10-SE, vilket är reglerat i föreskrifter.

Socialstyrelsen översätter ICD-11 till svenska för publicering på WHO:s plattform

Socialstyrelsen arbetar med språkgranskning och medicinsk fackgranskning av den svenska översättningen, samt utredning av vissa ord och begrepp. Till vår hjälp har vi klassifikationsexperter, medicinska specialister, språkgranskare och terminologer. När den svenska versionen är klar behöver den granskas. Under våren 2024 ska sakkunniga på Socialstyrelsen först genomföra en intern granskning. Till hösten planeras sedan en mer omfattande extern granskning. Då vänder vi oss till ett representativt urval av intressenter, exempelvis regioner, intresseorganisationer, professionsföreträdare, lärosäten och myndigheter.

Enligt vår aktuella tidplan ska ICD-11 publiceras på svenska under 2025 på WHO:s plattform. Det är ännu inte fastställt i föreskrift när rapporteringen med ICD-11 ska påbörjas.

Ändringsförslag till ICD-11

Om du har förslag på ändringar/uppdateringar av ICD-11 hanterar du dem via WHO:s plattform (Maintenance Platform). Välj ”Proposals” och skapa ett konto på plattformen. Innan du skickar in förslaget bör det vara förankrat nationellt och helst också internationellt i aktuella professionsorganisationer, vilket gör hanteringen hos WHO smidigare. Skicka en kopia på förslaget till oss på Socialstyrelsen via vårt kontaktformulär.

Frågor och svar om ICD-11

När ska man börja rapportera med ICD-11?

Det är ännu inte klart när ICD-11 ska tas i bruk. I nuläget används ICD-10-SE för inrapportering till hälsodataregister, som exempelvis patientregistret.

Vilka systemkrav behövs för att integrera ICD-11 i sina journalsystem?

WHO:s webbplats om ICD-11 kan du hitta information om på vilka sätt man kan integrera ICD-11 i sina journalsystem. Om ICD-API på WHO:s webbplats om ICD11

Hur ska utbildningen av systemförvaltare och kodare gå till när övergången till ICD-11 ska ske?

I nuläget finns utbildning om ICD-11 på WHO:s webbplats.
Utbildningsmaterial på engelska

När Socialstyrelsen är klar med översättningen av ICD-11 till svenska, kommer vi att ta fram utbildningsmaterial utifrån identifierade behov.

Mer hos oss

Mer hos andra

 

Senast uppdaterad:
Publicerad: