Kodning inom primärvård

Socialstyrelsen rekommenderar att ICD-10-SE används inom primärvården.

Till sidan för klassifikationen ICD-10-SE

Användningen av KSH97-P är på väg att fasas ut i regionerna

Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, Primärvård (KSH97-P), är en förkortad version av den svenska versionen av ICD-10. Den togs fram för att underlätta diagnoskodning inom allmänmedicinsk verksamhet.

Den senaste ändringen i KSH97-P gjordes 2015. Koder och kodtexter finns dock fortfarande tillgängliga för nerladdning i Excel-format.

Primärvårdens alternativa och rekommenderade termer

Alternativa och rekommenderade termer för primärvården från KSH97-P (bokversionen) har sammanställts i samarbete med allmänläkare. För att underlätta alfabetisk sökning är det viktigt att även de alternativa termerna tas med när uppdateringar görs i elektroniska journalsystem.

Ladda ner KSH97-P

 

Sök i klassifikationerna

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: