Primärvård (KSH97-P)

KSH97-P är en förkortad version av dåvarande Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (KSH97), som numera benämns Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10-SE), som har anpassats för primärvården. Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997, Primärvård (KSH97-P), togs fram för att underlätta diagnoskodning inom allmänmedicinsk verksamhet.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att bedriva ett utvecklingsarbete inom området datainsamling i primärvården. Uppdraget har resulterat i rapporten Nationell datainsamling i primärvården och utifrån rapporten rekommenderar Socialstyrelsen användning av klassifikationen ICD-10-SE inom primärvården.

Till sidan för klassifikationen ICD-10-SE

Senaste uppdatering av KSH97-P

Utifrån resultatet av Socialstyrelsens rapport Nationell datainsamling i primärvården  uppdateras inte klassifikationen KSH97‑P längre. Den senaste ändringen i KSH97-P gjordes 2015. Koder och kodtexter finns dock fortfarande tillgängliga för nerladdning i Excel-format.

Primärvårdens alternativa och rekommenderade termer

Alternativa och rekommenderade termer för primärvården från KSH97-P (bokversionen) har sammanställts i samarbete med allmänläkare. För att underlätta alfabetisk sökning är det viktigt att även de alternativa termerna tas med när uppdateringar görs i elektroniska journalsystem.

Ladda ner KSH97-P

 

Söktjänst för klassifikationer

På webbplatsen kan du söka bland klassifikationerna ICD-10-SE, ICF, KVÅ och KSI.

Mer hos oss

Senast uppdaterad:
Publicerad: