Grundutbildning för kodning med ICD-10-SE

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för att ge grundläggande kunskap om ICD-10-SE och diagnosklassificering. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med klassificering och kodning inom hälso- och sjukvården.

Vad är syftet med utbildningen?

Den här utbildningen ger grundläggande kunskap om diagnosklassificering. Att koda på ett nationellt likartat sätt leder till en mer enhetlig och korrekt beskrivning av vårdens innehåll. Det ger i sin tur förutsättningar för en mer tillförlitlig statistik för lokal, regional och nationell uppföljning.

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med klassificering och kodning inom hälso- och sjukvården, till exempel medicinska sekreterare, läkare och annan personal som behöver kunskap och hjälp för att kunna koda korrekt. 

Grundutbildning del 1

Utbildningen består av flera delar. Här hittar du del 1. Övriga delar i utbildningen kommer att publiceras vartefter de blir färdigställda.

Grundläggande utbildning i ICD-10-SE Del 1 Introduktion till ICD-10-SE
Publicerad: