Grundläggande utbildning i ICD-10-SE

Socialstyrelsen har tagit fram en utbildning för att ge introduktion till och grundläggande kunskap om ICD-10-SE och diagnosklassificering. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med eller kommer i kontakt med klassificering och kodning inom hälso- och sjukvården.

Vad är syftet med utbildningen?

Att koda på ett nationellt likartat sätt leder till en mer enhetlig och korrekt beskrivning av vårdens innehåll. Det ger i sin tur förutsättningar för en mer tillförlitlig statistik för lokal, regional och nationell uppföljning.

Utbildningen ger introduktion till och grundläggande kunskap om diagnosklassificering. Utbildningsmaterialet är tänkt att kunna användas i helhet eller i delar för till exempelvis självstudier eller grundmaterial vid utbildning lokalt. 

Vem vänder sig utbildningen till?

Utbildningen riktar sig brett till alla som behöver en introduktion och grundläggande kunskap för att kunna använda och förstå klassifikationen korrekt.

För yrkesverksamma medicinska sekreterare och vårdadministratörer rekommenderar vi även den nationella utbildningen i sjukdomsklassifikation, som ges i regional regi. Denna nationella utbildning är framtagen av regionerna i samarbete med Socialstyrelsen och ger en djupare förståelse för användningen av klassifikationen. För eventuella frågor kring den nationella utbildningen får du vända dig till din regionala klassificeringskoordinator.

Grundutbildning del 1–6

Den här grundutbildningen baserar sig på ett tidigare material som togs fram i samarbete med Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Utbildningen består av flera delar. Här hittar du del 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Den sista delen, del 7, i utbildningen kommer att publiceras så snart den är färdigställd. Utbildningsmaterialet uppdateras kontinuerligt efter behov.

Grundläggande utbildning i ICD-10-SE del 1 Introduktion till ICD-10-SE (Version 1.2 2024-05-07)
Grundläggande utbildning i ICD-10-SE del 2 En diagnos – flera koder m.m. (Version 1.3 2024-05-31)
Grundläggande utbildning i ICD-10-SE del 3 Kapitelspecifika regler del 1 (Version 1.1 2024-05-31)
Grundläggande utbildning i ICD-10-SE del 4 Kapitelspecifika regler del 2 (Version 1.1 2024-05-31)
Grundläggande utbildning i ICD-10-SE del 5 Sluten vård (Version 1.0 2024-05-31)
Grundläggande utbildning i ICD-10-SE del 6 Öppen vård (Version 1.0.1 2024-06-27)
Senast uppdaterad:
Publicerad: