Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Rådet för missbruks- och beroendefrågor är ett forum för information och vägledning inför myndighetens övergripande beslut i missbruks- och beroendefrågor. Rådet består av företrädare för enskilda organisationer och representanter för Socialstyrelsen.

Fler letar efter information om

Det här gör rådet 

Rådet för missbruks- och beroendefrågor

 • skapar dialog för att öka förståelsen för brukarnas intressen och behov
 • fungerar som informationsforum för myndighetens aktuella uppdrag, bedömningar i specifika frågor och analyser med fokus på brukarnas situation.

Rådets sammansättning

Socialstyrelsen

 • Ordförande: Jenny Rehnman
 • Sekreterare: Maria Branting 

Anhöriga mot droger Riks, AMD

 • Ledamot: Anne Hallberg
 • Suppleant: Lena Larsson

Convictus

 • Ledamot: Roger Lindström 

Frälsningsarmén HK Socialtjänst

 • Ledamot: Per-Uno Åslund
 • Suppleant: Per-Johan Fernström

Hela Människan

 • Ledamot: Marie Zingmark Huld

KRIS – Kriminellas Revansch i Samhället

 • Ledamot: Sara Woldu
 • Suppleant: Lena Nordström

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN

 • Ledamot: Janina Engström

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

 • Ledamot: Johanna Berger

Länkarnas Riksförbund

 • Ledamot: Ingemar Rosén
 • Suppleant: Jan Börjesson

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN

 • Ledamot: Annica Bergström
 • Suppleant: Daniel Carlryd

Skyddsvärnet

 • Ledamot: Jennie Östlund
 • Suppleant: Marita Fernström

Spelberoendes Riksförbund

 • Ledamot: Sasja Velander
 • Suppleant: Pia Granberg

Svenskar och invandrade mot narkotika, SIMON

 • Ledamot: Kerstin Eriksson
 • Suppleant: Linda Lundberg

Sveriges Stadsmissioner

 • Ledamot: Irina Rönnqvist
 • Suppleant: Jonas Wihlstrand

#utanskyddsnät

 • Ledamot: Lotten Sunna
 • Suppleant: Christina Paulsrud

Verdandi

 • Ledamot: Emmeli Wulfstrand
 • Suppleant: Camilla Svenonius
Senast uppdaterad:
Publicerad: