Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Rådet för missbruks- och beroendefrågor är ett forum för information och vägledning inför myndighetens övergripande beslut i missbruks- och beroendefrågor. Rådet består av företrädare för enskilda organisationer och representanter för Socialstyrelsen.

Det här gör Rådet för missbruks- och beroendefrågor

Rådet för missbruks- och beroendefrågor

 • skapar dialog för att öka förståelsen för brukarnas intressen och behov
 • fungerar som informationsforum för myndighetens aktuella uppdrag, bedömningar i specifika frågor och analyser med fokus på brukarnas situation.

Rådet för missbruks- och beroendefrågors sammansättning

Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN

 • Ledamot: Leena Harake
 • Suppleant: Ida Stigzelius

Frälsningsarmén HK

 • Ledamot: Per-Uno Åslund

Convictus

 • Ledamot: Tommy Andersson
 • Suppleant: Gunilla Bjälvenstrand

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare, RFHL

 • Ledamot: Jenny Pira

Verdandi

 • Ledamot: Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin
 • Suppleant: Camilla Svenonius

LP-verksamhetens Ideella Riksförening

 • Ledamot: Hans Wikström
 • Suppleant: Johanna Berger

Länkarnas Riksförbund

 • Ledamot: Ingemar Rosén
 • Suppleant: Jan Börjesson

Ungdomens Nykterhetsförbund

 • Ledamot: Isabelle Benfalk
 • Suppleant: Samuel Somo

Hela Människan

 • Ledamot: Örjan Wallin

Svenskar och invandrade mot narkotika, SIMON

 • Ledamot: Kerstin Eriksson
 • Suppleant: Viveca Axelsson

Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika, FMN

 • Ledamot: Margareta Nyström

Anhöriga mot droger Riks, AMD

 • Ledamot: Anne Hallberg
 • Suppleant: Lena Larsson

Junis

 • Ledamot: Anna Carlsson Cheikh

Skyddsvärnet

 • Ledamot: Marita Fernström
 • Suppleant: Johan Holmdahl

KRIS – Kriminellas Revansch i Samhället

 • Ledamot: Germay Woldu
 • Suppleant: Sara Woldu
Senast uppdaterad:
Publicerad: