Frågor och svar om rätt till vård och bistånd i Sverige

Här hittar du frågor och svar med anknytning till rätten till vård, skydd och bistånd som personer som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har.

Ensamkommande barn kan påverkas av regler som trädde i kraft 1 juli 2022

Lagstiftningen innebär bland annat att Migrationsverket får anvisa en kommun att ordna boendet för personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om kommunanvisningar hos Migrationsverket

Vilket ansvar har socialtjänsten för barn som flytt från Ukraina?

(4 juli 2022)

Socialtjänstens ansvar för barn ser olika ut beroende på om de kommer till Sverige med eller utan en förälder. Det beror också på om de vistas här viseringsfritt eller om de har ansökt om eller fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om socialtjänstens ansvar för barn som flytt från Ukraina

Vilket ansvar har socialnämnden om det kommer in en orosanmälan som rör ett barn från Ukraina?

(24 mars 2022)

Samma regler gäller här som för alla barn som befinner sig i Sverige. Socialnämnden ska alltså ta ställning till om en utredning ska inledas enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Nämnden ska genast göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd.

Utreda barn och unga – handbok för socialtjänsten (pdf)

Har barn som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet rätt att gå i skolan?

(24 mars 2022)

Ja, barn som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i skolan i Sverige.

Läs mer om nyanlända barns rätt till utbildning hos Skolverket

Blir de som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet folkbokförda i Sverige?

(24 mars 2022)

Nej. Personer som fått ett tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och vistas i Sverige i kortare tid än tre år blir inte folkbokförda i Sverige.

Har flyktingar med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet rätt till bostads- och barnbidrag?

(24 mars 2022)

Nej, denna typ av ersättningar från socialförsäkringen bygger på att mottagaren är folkbokförd i Sverige.

If you have been granted a residence permit in Sweden hos Försäkringskassan

Får personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet svenskt personnummer?

(4 juli 2022)

Nej. En person som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om ett svenskt samordningsnummer.

Regeringen har beslutat att Migrationsverket ska begära samordningsnummer från Skatteverket för alla som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har kunnat styrka sin identitet.

Läs mer om hur man ansöker om samordningsnummer hos Skatteverket

Vad är ett samordningsnummer och hur får man det?

(4 juli 2022)

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte har ett svenskt personnummer, men som har behov av kontakt med det svenska samhället. Samordningsnumret gör det lättare att ha kontakt med svenska myndigheter, arbetsgivare, skola, banker med mera.

Regeringen har beslutat att Migrationsverket ska begära samordningsnummer från Skatteverket för alla som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet och som har kunnat styrka sin identitet.

Läs mer om samordningsnummer hos Skatteverket

Senast uppdaterad:
Publicerad: