Frågor och svar om rätt till vård och bistånd i Sverige

Här hittar du frågor och svar med anknytning till rätten till vård, skydd och bistånd som personer som kommit till Sverige från kriget i Ukraina har.

Vilket ansvar har socialtjänsten för för barn som flytt från Ukraina?

(8 april 2022)

Socialtjänstens ansvar för barn ser olika ut beroende på om de kommer till Sverige med eller utan en förälder. Det beror också på om de vistas här viseringsfritt eller om de har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Läs mer om socialtjänstens ansvar för barn som flytt från Ukraina

Vilket ansvar har socialnämnden om det kommer in en orosanmälan som rör ett barn från Ukraina?

(24 mars 2022)

Samma regler gäller här som för alla barn som befinner sig i Sverige. Socialnämnden ska alltså ta ställning till om en utredning ska inledas enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen. Nämnden ska genast göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd.

Utreda barn och unga – handbok för socialtjänstens arbete enligt
socialtjänstlagen (pdf)

Har barn som har fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet rätt att gå i skolan?

(24 mars 2022)

Ja, barn som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt att gå i skolan i Sverige.

Läs mer om nyanlända barns rätt till utbildning hos Skolverket

Blir de som har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet folkbokförda i Sverige?

(24 mars 2022)

Nej. Personer som fått ett tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet och vistas i Sverige i kortare tid än tre år blir inte folkbokförda i Sverige.

Har flyktingar med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet rätt till bostads- och barnbidrag?

(24 mars 2022)

Nej, denna typ av ersättningar från socialförsäkringen bygger på att mottagaren är folkbokförd i Sverige.

If you have been granted a residence permit in Sweden hos Försäkringskassan

Får personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet svenskt personnummer?

(24 mars 2022)

Nej. En person som fått ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om ett svenskt samordningsnummer.

Läs mer om hur man ansöker om samordningsnummer hos Skatteverket

Vad är ett samordningsnummer och hur får man det?

(24 mars 2022)

Ett samordningsnummer är en identitetsbeteckning för personer som inte har ett svenskt personnummer, men som har behov av kontakt med det svenska samhället. Samordningsnumret gör det lättare att ha kontakt med svenska myndigheter, arbetsgivare, skola, banker med mera.

En person som fått tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet kan själv ansöka om samordningsnummer hos Skatteverket. Myndigheter i Sverige kan också begära ett samordningsnummer för en person som de behöver ha kontakt med.

Läs mer om samordningsnummer hos Skatteverket

Får flyktingar från Ukraina vaccin mot covid-19 i Sverige?

(5 april 2022)

Flyktingar från Ukraina får vaccin mot covid-19 i Sverige kostnadsfritt. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot covid-19 för personer som är 12 år och äldre. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har en tilläggsöverenskommelse om vaccinering mot covid-19, där regeringen avsätter medel för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda flyktingar från Ukraina vaccination mot covid-19.

Beslutsunderlag – Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina (Folkhälsomyndigheten) 

Överenskommelse om vaccin till flyktingar från Ukraina (SKR)

Senast uppdaterad:
Publicerad: