Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. Längst ner på sidan har vi samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller. För yrkesmässig hygienisk verksamhet är tillsynsmyndigheten den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Den som utövar verksamhet inom någon av dessa områden är skyldig att undanröja de risker som finns i verksamheten. Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. Den operativa tillsynen omfattar både anmälningspliktig och icke anmälningspliktig yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Med anledning av den nya lagen om estetiska behandlingar

Informationsbrev från Socialstyrelsen om Yrkesmässig hygienisk verksamhet (pdf)

Hälsorisker

Det innebär alltid en hälsorisk att låta punktera hud eller slemhinnor eftersom dessa utgör kroppens eget skydd. En god hygien är därför avgörande för att undvika infektioner eller smittspridning. Det gäller för såväl lokal och utrustning som för den person som utför behandlingen. Det är också av stor betydelse att kunden följer de hygienråd som ges i samband med ingreppet. Exempel på hälsorisker är: smitta eller infektion, allergier och annan överkänslighet, hudskador och ärrbildning.

Smitta eller infektioner

Infektioner kan uppkomma om bakterier eller virus, till exempel från hudens yta, kommer ned i de djupare hudlagren. Det kan förebyggas genom att kundens hud desinficeras innan ingreppet samt att de instrument som penetrerar huden är sterila och övriga instrument desinfekterade. Det är också viktigt med en god handhygien och att engångshandskar används vid behandlingen.

Allergier

Tatueringsfärg kan ge upphov till allergier liksom nickel i smycken och kosmetiska produkter. Det är därför viktigt att verksamhetsutövaren har kunskap om de produkter som används i verksamheten innebär allergirisker. Det är också lämpligt att kunden tillfrågas om eventuella allergiproblem.

Skador i munhålan

Det är viktigt att vara medveten om att piercing i munhålan eller läpparna kan innebära risk för skador på både tänder och vävnader, exempelvis om man leker eller av misstag biter i smycket i munhålan. Tandköttet kan påverkas vid slitage mot det hårda piercingsmycket.

Ärrbildning

Ärrbildningar kan uppstå vid både piercing och tatuering. Det kan bildas knölar eller andra typer av förändringar i huden och i många fall blir skadan permanent. Risken för ärrbildning kan minskas genom att piercingnålen har samma storlek som läksmycket. Det är emellertid viktigt att läksmycket inte är för kort eftersom det kan leda till att smycket växer in i huden med ärrbildning som följd.

Lagar och regler 

Vägledningar – ladda ner eller beställ

Handbok
Broschyr
Yrkesmässig hygienisk verksamhet Vägledning i form av frågor och svar

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad:
Publicerad: