Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

Hälsoskydd och estetiska behandlingar

Socialstyrelsen är tillsynsvägledande myndighet enligt miljöbalken i hälsoskyddsfrågor som rör yrkesmässig hygienisk verksamhet. I miljöbalken framgår det att den ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter.

Vägledningen riktar sig till kommuners nämnder för miljö- och hälsoskydd i deras egenskap som tillsynsmyndigheter samt till länsstyrelser.

Estetiska behandlingar görs med avsikt att ändra eller bevara en persons utseende i estetiskt syfte utan att det finns några medicinska skäl. Den 1 juli 2021 trädde en ny lag i kraft om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Den nya lagen innebär bland annat att kompetenskrav införs för den som utför behandlingarna. Inspektionen för vård och omsorg är ansvarig tillsynsmyndighet över de verksamheter som omfattas av den nya lagen. De som utför behandlingar som omfattas av den nya lagen ska anmäla sin verksamhet till IVO:s vårdgivarregister.

I samband med att det nya regelverket börjar gälla sker en förändring av vilka verksamheter som ska anmälas till kommunen.

Vi har samlat fördjupad information samt lagar och regler för vad som gäller längst ner på varje sida inom respektive område.

Webbinarium om den nya lagen om estetiska behandlingar

Den 26 januari 2022 arrangerade Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ett webbinarium där myndigheterna informerade om den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar samt om förändrad anmälningsplikt för stickande/skärande verksamhet enligt miljöbalken. Målgruppen för webbinariet var i första hand kommunernas miljöinspektörer.

Presentationen från webbinarium om den nya lagen om estetiska behandlingar

Kontakt

Hälsoskydd
Senast uppdaterad:
Publicerad: