Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska. Snomed CT syftar till att göra den kliniska dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Snomed CT ger förutsättningar för att information kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse.

Snomed CT lämpar sig för standardiserad dokumentation. Användning av Snomed CT gör det möjligt för informationssystemen att tolka informationens innebörd och presentera rätt information eller beslutsunderlag i olika situationer.

Socialstyrelsen är nationellt releasecenter för Snomed CT. Vi stödjer verksamheterna vid användning av Snomed CT och bidrar till att innehållet är ändamålsenligt och aktuellt.

Den svenska utgåvan av Snomed CT innehåller för närvarande cirka 360 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer.

Nästa svenska release av Snomed CT kommer den 31 maj 2023

Deadline för att skicka in tilläggs- och ändringsförslag är den 1 mars 2023. Notera att vi behöver tydligt bakgrundsmaterial med motiveringar och källhänvisningar för att kunna prioritera och genomföra ändringarna. Skicka gärna in i så god tid som möjligt.

Snomed CT november 2022

Aktuell release av Snomed CT finns att titta på i SNOMED International SNOMED CT Browser.

I november-releasen 2022 har Socialstyrelsen gjort följande uppdateringar:

 • 5 291 översättningar av nya begrepp har gjorts.
 • 572 nya svenska synonymer har lagts till efter förslag från användare.
 • 32 svenska begrepp har lagts till efter förslag från användare.

För mer detaljerad information se release notes.

Tilläggen av begrepp och synonymer bygger dels på nationella arbeten, dels på regionernas behov.

Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i format för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver en kostnadsfri licens.

Läs om hur du ansöker om licens till Snomed CT

Urval

Socialstyrelsen ser över alla urval som finns publicerade i Snomed CT. Vissa urval kan vara inaktuella. Av den anledningen planerar vi att avaktivera följande urval:

 • 58181000052100 |urval kontaktsätt|
 • 93501000052104 |urval rekommenderade åtgärder för att komma ut i arbete|
 • 63421000052107 |urval kontaktsätt vid undersökning av intygsperson|
 • 64641000052102 |urval allvarlig psykisk störning|
 • 83551000052104 |urval aktiviteter inom arbetsmarknadspolitiskt program|
 • 73171000052105 |urval ödem som tecken på hjärtsvikt|
 • 46051000052106 |urval levnadsvanor|
 • 60381000052109 |urval systoliskt blodtryck|
 • 60391000052106 |urval diastoliskt blodtryck|
 • 60401000052109 |urval kroppslängd|
 • 60411000052106 |urval kroppstemperatur|
 • 60421000052103 |urval kroppsvikt|
 • 59761000052100 |urval civilstånd|

Om något urval behöver finnas kvar måste detta anmälas till Socialstyrelsen på ehalsa@socialstyrelsen.se senast 15 mars 2023. Annars kommer urvalen vid releasen maj 2023 att tömmas på sitt innehåll. I releasen november 2023 kommer urvalen inte längre att publiceras.

Socialstyrelsen planerar också att framöver teckna avtal med den organisation som är ansvarig för innehållet i urvalen. 

Erfarenheter från Snomed International-möte hösten 2022

Socialstyrelsen är aktiv i arbetet med Snomed CT tillsammans med andra medlemsländer i Snomed International, som varje år arrangerar internationella arbetsmöten och en konferens (Expo).

Här finns en kortfattad beskrivning av de erfarenheter från årets konferens som särskilt bidrar till det svenska arbetet med Snomed CT:

Regionernas behov av samarbete kring Snomed CT

Socialstyrelsen behöver samarbeta med intressenterna för att utöka, förvalta och förbättra begreppssystemet för att ge det innehåll som de nya eller uppdaterade journalsystemen i hälso- och sjukvården behöver. Det finns en möjlighet för de personer som erhållit en högre nivå av utbildning om Snomed CT genom SNOMED International att få tillgång till det så kallade authoring-verktyget (författarverktyget för det svenska Snomed CT-innehållet) för att lägga in sina förslag på nya termer och begrepp i Snomed CT.

En annan central del i utvecklingen av innehållet i Snomed CT är den nationella arbetsgruppen för Snomed CT inom Strukturerad vårdinformation. Den utgör en del i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Öppna digitala forummöten om Snomed CT

Socialstyrelsen erbjuder digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan diskutera dina frågor. Mötena arrangeras en gång i månaden och ingen föranmälan krävs. Däremot får du gärna skicka in dina frågor i förväg till ehalsa@socialstyrelsen.se

Datumen för forummötena finner du i vårt kalendarium.

Lämna förslag

Om du har förslag på ändringar, synonymer eller tillägg i Snomed CT kan du lämna förslagen i den här Excelfilen och skicka in den till oss via det här formuläret.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Ditt förslag behöver vara förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss.

Frågor och förslag till Nationell informationsstruktur, Snomed CT och tillämpningar

Om du har en fråga eller ett förslag kan du skicka in dem via länken nedan.

Stöd i arbetet

Riktlinjer för synonymhantering i Snomed CTArtikelnummer: 2022-1-7745|Publicerad: 2022-01-20

Termbanken

Socialstyrelsens termbank

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp för fackområdet vård och omsorg. Begreppen har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats i bred remiss till kommuner, regioner, myndigheter och andra organisationer.

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: