Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem och är översatt till svenska. Snomed CT syftar till att göra den kliniska dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig.

Snomed CT ger förutsättningar för att information kan kommuniceras och överföras mellan olika system med bibehållen betydelse.

Snomed CT lämpar sig för standardiserad dokumentation. Användning av Snomed CT gör det möjligt för informationssystemen att tolka informationens innebörd och presentera rätt information eller beslutsunderlag i olika situationer.

Socialstyrelsen är nationellt releasecenter (NRC) för Snomed CT. Vi stödjer verksamheterna vid användning av Snomed CT och bidrar till att innehållet är ändamålsenligt och aktuellt.

Den svenska utgåvan av Snomed CT innehåller för närvarande cirka 360 000 aktiva begrepp och rekommenderade termer.

Nästa svenska release av Snomed CT kommer den 31 maj 2024

Deadline för att skicka in tilläggs- och ändringsförslag är den 1 mars 2024 och därefter den 1 september.

Vi behöver tydligt bakgrundsmaterial med motiveringar och källhänvisningar för att kunna prioritera och genomföra ändringarna.

Skicka gärna in i så god tid som möjligt.

Snomed CT november 2023

Innehållet i aktuell release av Snomed CT finns att titta på i SNOMED International SNOMED CT Browser.

I november-releasen 2023 har Socialstyrelsen gjort följande uppdateringar:

  • 5 224 översättningar av nya begrepp har gjorts
  • 51 svenska begrepp har lagts till efter förslag från användare
  • 13 urval är borttagna.

Se release notes för detaljerad information

Tillägg av begrepp och synonymer bygger dels på nationella arbeten, dels på regionernas behov.

Socialstyrelsen tillhandahåller även Snomed CT i format för integrering i informationssystem. Åtkomst till textfilerna kräver en kostnadsfri licens.

Hur ansöker du om licens till Snomed CT?

Tandvård

Socialstyrelsen har på sista tiden fått en del frågor om Snodent ingår i Snomed CT. Svaret är ja, men tandvårdsbegreppen ligger inte som ett eget urval utan finns integrerat i Snomed CT som helhet.

Snomed International har under flera år haft en dedikerad tandvårdsgrupp (Dentistry clinical reference group), som har arbetat med att utöka innehållet för att säkra användbar täckning för tandvården. Det har gjort att Snomed CT i dag är mer omfattande än Snodent.

Hur relevanta tandvårdsbegreppen är i Snomed CT har inte undersökts i Sverige, eftersom det ännu inte har funnits någon nationell användning. Men, vi vet från Norge att de ser stor användning av begreppen och där har även skett ett antal implementationer på tandvårdsområdet.

Regionernas och Socialstyrelsens samarbete kring Snomed CT

Socialstyrelsen samarbetar med intressenterna för att utöka, förvalta och förbättra begreppssystemet i syfte att ge det innehåll som journalsystemen i hälso- och sjukvården behöver.

En central del i utvecklingen av innehållet i Snomed CT är samarbetet med den nationella arbetsgruppen för Snomed CT (NAG-Snomed CT) inom Strukturerad vårdinformation där representanter för sjukvårdsregionerna ingår. NAG-Snomed CT:s uppgift är dels att arbeta konkret med utveckling av innehållet i Snomed CT, dels att ta fram kunskap och material för att underlätta införandet och användandet av Snomed CT i Sverige. NAG-Snomed CT utgör en del i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Mer information om NAG-Snomed CT

Personer med uppdrag i regionerna, som har fått en högre nivå av utbildning inklusive certifiering om Snomed CT genom SNOMED International, kan få tillgång till den så kallade Authoring Platform. Authoring Platform är författarverktyget för det svenska Snomed CT-innehållet, där certifierade användare kan lägga in sina förslag på nya termer och begrepp i Snomed CT.

Öppna digitala forummöten om Snomed CT

Socialstyrelsen erbjuder digitala forummöten där du som användare av Snomed CT kan diskutera dina frågor. Mötena arrangeras en gång i månaden och ingen föranmälan krävs. Däremot får du gärna skicka in dina frågor i förväg till ehalsa@socialstyrelsen.se

Datumen för forummötena finner du i vårt kalendarium.

Vill du lämna förslag?

Lämna förslag på ändringar, synonymer eller tillägg i Snomed CT i den här Excelfilen

Ladda ned filen, fyll i dina synpunkter eller förslag och skicka in filen till oss via det här formuläret.

För att ett nytt begrepp ska läggas till i Snomed CT krävs att det är användbart för många, och inte endast av lokalt intresse. Ditt förslag behöver vara förankrat inom ditt verksamhetsområde innan du skickar in det till oss. För dig som arbetar inom regionerna innebär det att du kontaktar din sjukvårdsregionsrepresentant i NAG-Snomed CT.

Stöd i arbetet

Riktlinjer för synonymhantering i Snomed CTArtikelnummer: 2022-1-7745|Publicerad: 2022-01-20

Mer hos oss

Mer hos andra

Senast uppdaterad:
Publicerad: