Nattvandring

Vuxna personer som samlas för att på fritiden vandra tillsammans ute där ungdomar rör sig. Nattvandring.nu är en stiftelse som främjar nattvandring.

Målgrupp

Barn och ungdomar som vistas ute på gator och torg. Vuxna personer som ideellt vandrar tillsammans ute bland barn och ungdomar.

Syfte

Att vuxna ska bygga jämbördiga relationer till ungdomarna och därmed få en större insikt i och förståelse för deras situation. Att detta i sin tur ska skapa goda förutsättningar för att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåld, och därigenom göra samhället tryggare för alla.

Innehåll och genomförande

Man samlar lokalt ett antal vuxna som tillsammans är ute och vandrar bland barn och ungdomar, i synnerhet under helgkvällar.

Stiftelsen nattvandring.nu beskriver vissa etiska utgångspunkter, som till exempel att respektera ungdomarna, vara positiva förebilder och ha tid att lyssna, prata, diskutera, medla och ge råd. Och vidare att våga vara vuxna och sätta gränser utan att gå över gränsen.

I stiftelsens Nattvandringens ABC anges ett antal gyllene regler:

  • Var synliga, observera och tillkalla hjälp om det är nödvändigt.
  • Gå alltid i grupper om minst två och max fem personer.
  • Lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft.
  • Hjälp gärna till med första förband, telefonsamtal eller kanske hjälp hem.
  • Verka för samverkan mellan den lokala nattvandrargruppen, företag, kommun, myndigheter och andra grupper inom samhället.

Metodstöd, utbildning och licens

Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden verksamhet som arbetar för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Stiftelsen startades 2008 av Eon och Skandia, och drivs idag med stöd av ytterligare ett antal företag. Genom ett avtal med stiftelsen kan den lokala gruppen kostnadsfritt få utbildning, material, försäkring och stöd för att starta en grupp nattvandrare. Varje lokal grupp tecknar ett så kallat nätverksavtal med stiftelsen, som reglerar rättigheter och skyldigheter.

Initiativtagare är i många fall kommuner, som då utarbetar ett samverkansavtal med stiftelsen. Även föreningar eller helt privata grupper av vuxna kan vara initiativtagare. Samverkan med stiftelsen är kostnadsfri.

För dem som ska starta en ny grupp nattvandrare genomför stiftelsen en obligatorisk informations- och utbildningskväll på cirka 2–3 timmar, på plats lokalt. Det finns även en digital version av utbildningen på cirka 0,5–1 timma, som fler personer i den lokala gruppen kan genomföra. Det finns dessutom ett skrivet material – Nattvandringens ABC – som är tänkt som obligatorisk läsning inför vandringen. Stiftelsen tillhandahåller även andra former av stödmaterial.

Det finns inget som hindrar att någon startar en grupp nattvandrare utan samarbete med stiftelsen nattvandring.nu.

Utbredning

Stiftelsen nattvandring.nu är med och stödjer cirka 440 grupper av nattvandrare i 21 län. Exempel på kommuner som stiftelsen utarbetat samverkansavtal med är Haninge kommun, Östra Göinge kommun och Malmö stad.

Utöver detta pågår sannolikt liknande nattvandringar runt om i Sverige.

Referenser

Stiftelsen nattvandring.nu

Nattvandringens ABC. Stiftelsen nattvandring.nu. 2020

Telefonsamtal med Janne Lundholm, verksamhetschef, Stiftelsen nattvandring.nu. Oktober 2020

Mer om

Nattvandrare, Haninge kommun

Hallå där nattvandrande mammorna i Rinkeby…, Hem & Hyra

Publicerad: