Stöd i arbetet inom äldreområdet – utifrån ämnesområden

Socialstyrelsen har mycket kunskap och material som kan vara till stöd i arbetet inom vården och omsorgen för äldre personer. Här i listan hittar du några ämnen som är aktuella. Mer övergripande information finns längre ner på denna sida. Fler ämnen hittar du på Kunskapsguiden.

Övergripande information för vården och omsorgen för äldre personer

Individens behov i centrum, IBIC

IBIC är ett arbetssätt som kan användas i socialtjänsten för att beskriva resurser, behov och mål för äldre personer med behov av stöd i det dagliga livet.

Kunskapsguiden

Hitta stöd och vägledning inom äldreområdet på Kunskapsguiden. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten, omsorgen eller hälso- och sjukvården kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer.
Publicerad: