Fallolyckor

Varje år faller fler än 100 000 personer, 65 år och äldre, så illa att de behöver besöka sjukvården och cirka 70 000 behöver läggas in på sjukhus. Cirka 2 000 äldre personer dör. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall.

Rapport
Fallprevention – En kostnadseffektiv åtgärd?Artikelnummer: 2022-5-7923|Publicerad: 2022-05-31
Beställ
Tillhörande dokument och bilagor

Förebygg fallolyckor bland äldre – minska både lidande och kostnader

Socialstyrelsen har tagit fram en folder som bland annat innehåller ekonomiska argument för att arbeta med förebyggande arbete mot fallolyckor. 

Förebygg fallolyckor bland äldreArtikelnummer: 2024-4-9042|Publicerad: 2024-04-22

Fallolyckor och fallprevention på Kunskapsguiden

På Kunskapsguiden finns ett tema med samlad information om fallolyckor. Där kan du lära dig när, hur och var fallolyckor inträffar, vilka som har störst risk att drabbas och vilka insatser du kan göra för att förebygga fallolyckor. Du hittar också information om hur ni i er verksamhet kan följa upp och utveckla ert förebyggande arbete.

Fallolyckor och fallprevention – Kunskapsguiden

Lyssna på poddar relaterat till fallolyckor

Webbutbildningar 

Film: Utbildningen Ett fall för teamet - en introduktion (2 minuter, 2 sekunder)

Webbutbildning: Ett fall för teamet

Ett fall för teamet - att förebygga fallolyckor är en kostnadsfri webbutbildning om att förebygga fallolyckor. Den riktar sig till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård och social omsorg. Utbildningen ska bidra till ökad kunskap om fallprevention och uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Den innehåller vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper och fallförebyggande insatser och åtgärder. Den innehåller också ett kunskapstest och erbjuder möjlighet att skriva ut kursbevis.

Webbutbildning: Ett fallpreventivt arbetssätt

Fallolyckor går att förebygga men förutsätter ett teambaserat arbetssätt. Den samlade kompetensen och det systematiska arbetssättet ökar förutsättningarna för ett framgångsrikt fallförebyggande arbete. Utbildningen Ett fallpreventivt arbetssätt - stöd för införande kan stödja verksamheterna i att implementera ett systematiska teambaserat arbetssättet om fallprevention.
Senast uppdaterad:
Publicerad: