Äldres psykiska hälsa

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen hos äldre personer.

Psykisk hälsa hos äldre personer

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är den vanligaste psykiska sjukdomen hos äldre personer. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

Psykisk hälsa hos äldre personer – Kunskapsguiden

Senast uppdaterad:
Publicerad: