Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar

Här hittar du statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar baserad på specialiserad öppenvård i patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • Hälften av patienterna på landets akutmottagningar fick 2018 en läkarbedömning inom en knapp timme (median för tid till läkarbedömning). Väntetiden varierar stort mellan olika akutmottagningar.
  • Hälften av besöken på landets akutmottagningar under 2018 varade mer än 3 timmar och 40 minuter (median för total vistelsetid). Det är en ökning med 6 minuter jämfört med 2017. Den totala vistelsetiden har ökat i de flesta regioner.
  • Äldre patienter tillbringar längre tid på akutmottagningen än yngre patienter. Hälften av besöken under 2018 för patienter över 80 år var mer än 4 timmar och 10 minuter långa. Det är en ökning med 8 minuter jämfört med 2017.

Källa: Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar 2018

Statistikpublikation

Väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar är en årlig rapport som ger övergripande statistik över antalet patienter som sökt vård på akutmottagning och deras väntetider, fördelat på sjukhus, ålder och kön.

Statistikdatabasen för egna sammanställningar

I statistikdatabas för väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar finns uppgifter om antal besök, tid till läkare och total vistelsetid, från och med år 2016. Du kan själv dela upp statistiken på kön, ålder, region, sjukhus samt ta fram tabeller.

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistik över väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar innehåller uppgifter avseende total vistelsetid, tid till läkarbedömning och antal besök vid akutmottagningar med två eller fler somatiska specialiteter som är samlokaliserade. Statistiken finns endast för vuxna individer (19 år eller äldre). De mått som redovisas är median och 90:e percentil för de två olika väntetiderna.

Uppgifterna började samlas in till Socialstyrelsens patientregister 2015. Från år 2016 har kvaliteten på de uppgifter som rör besök på sjukhusbundna akutmottagningar bedömts vara tillräckligt hög för att kunna publiceras.

Statistikens kvalitet

Det är enbart statistik över besök på sjukhusbundna akutmottagningar med två, eller fler, samlokaliserade somatiska specialiteter som publiceras i Statistik om väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar samt i statistikdatabasen. Statistiken påverkas således av olikheter i hur dessa mottagningar är organiserade i landstingen och regionerna, men även exempelvis av hur vården i övrigt är organiserad och av befolkningssammansättningen.

Inrapporterad data för några landsting och regioner är inte av tillräckligt bra kvalitet och ingår därför inte i statistiken för vissa år, läs mer i dokumentet Bilaga – Kvalitet i statistikdatabasen ”Väntetider och besök vid sjukhusbundna akutmottagningar” ovan.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: