Statistik om ekonomiskt bistånd

Här hittar du statistik om ekonomiskt bistånd baserad på registret över ekonomiskt bistånd. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • År 2020 fick ca 198 000 hushåll ekonomiskt bistånd någon gång under året. . 
  • År 2020 betalades drygt 11,9 miljarder kronor ut till hushåll.
  • Antalet biståndsmottagare under 2020 var nära 374 000, varav omkring 115 000 av dessa var kvinnor, 129 000 män och 130 000 barn.
  • Av de vuxna biståndsmottagarna var ungefär en femtedel i åldern 30–39 år.
  • Statistik om utvecklingen av ekonomiskt bistånd i spåren av covid-19

Källa: Statistik om ekonomiskt bistånd 2020

Statistikpublikationer

Ekonomiskt bistånd – årsstatistik är en årlig rapport. Den redovisar bland annat utbetalda belopp, antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik. Rapporten publiceras årligen i september.

Statistik om ekonomiskt bistånd

Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd är en årlig rapport. Den redovisar bland annat ändamålen med utbetalda belopp samt försörjningshinder för biståndsmottagare. Statistiken publiceras årligen i oktober.

Statistik om försörjningshinder

Månadsstatistik

Preliminär månadsstatistik publiceras varje månad. Statistiken gör det möjligt att bland annat följa månatliga förändringar per län och kommun. Statistiken publiceras i slutet på varje månad.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen om ekonomiskt bistånd kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att dela upp på bland annat ekonomiskt bistånd inklusive respektive exklusive introduktionsersättning, antal barn och antal biståndshushåll.

Statistikdatabas ekonomiskt bistånd per år

Statistikdatabas ekonomiskt bistånd per månad

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken grundar sig på registret över ekonomiskt bistånd.

Det här ingår i statistiken

Statistiken redovisar antalet biståndsmottagare och biståndshushåll samt utbetalat ekonomiskt bistånd uppdelat efter olika bakgrundsfaktorer som kön, ålder, hushållstyp och kommun.

Statistikens kvalitet

Varje år gör vi en beskrivning av kvaliteten på statistiken som går att hitta på Statistiska centralbyråns webbsida om statistik över ekonomiskt bistånd.

Du hittar information för årsvisa jämförelser i den årliga statistikrapporten.

Jämförelseverktyget – data för egna jämförelser
Med vårt jämförelseverktyg kan du hämta indikatordata för att jämföra kvaliteten på hälso- och sjukvårdens olika verksamheter i hela Sverige. Jämförelserna redovisas per region. För vissa områden finns även data per sjukhus. Jämförelserna ger insyn och kan användas för analys, uppföljning och utveckling inom hälso- och sjukvårdens verksamheter.
Senast uppdaterad:
Publicerad: