Internationell cancerstatistik

Här har vi samlat länkar till internationell cancerstatistik och cancerregistren i de andra nordiska länderna.

NORDCAN är en nordisk databas med detaljerad information samt användarvänliga grafer och tabeller över cancerincidens, mortalitet och prevalens i de nordiska länderna. Den finns dels som webbdatabas men även i en nedladdningsbar version. Databasen innehåller statistik som erbjuder forskare och andra intresserade att följa trender för 41 typer av cancer.

Inom ramen för det nordiska samarbetet har även rörliga kartor med cancerincidens och cancermortalitet över tid tagits fram. 

Nordic Cancer Union finansierar projektet.

De nordiska cancerregistren samarbetar inom ramen för ANCR – Association of the Nordic Cancer Registries. På deras webbsida hittar du kontaktuppgifter till övriga nordiska cancerregister.

Övrig internationell cancerstatistik

The International Agency for Research on Cancer (IARC)

IARC är en organisation inom WHO. Under Cancer Databases finns en länk till IARC Cancer Epidemiology Database. Här finns möjlighet att hämta två databaser:

GLOBOCAN, som innehåller cancerincidens, prevalens och mortalitet i form av tabeller, diagram och kartor för flertalet av världens länder. Det datamaterial på vilka skattningarna baseras är hämtade från senaste tillgängliga år, vanligtvis 2-5 år tidigare.
Cancer Incidence in Five Continents Volumes I to X, innehåller cancerincidens från samtliga volymer av publikationen för åren 1960-2000.

European Network of Cancer Registries

ENCR grundades inom ramverket för "Europe against cancer". På hemsidan finns viss cancerstatistik och utförligare presentation av verksamheten.

Senast uppdaterad:
Publicerad: