Framställning och kvalitet om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Eftersom registret används som underlag till kostnadsutjämning mellan kommunerna har de ett särskilt intresse av att lämna korrekta uppgifter. Därför bedöms kvaliteten på registret vara god.

De insamlade uppgifterna granskas både manuellt och maskinellt. Resultaten från föregående år används för kvalitetskontroll varefter direktkontakt tas med nästan alla kommuner.

Efter att uppgifterna bearbetats och rättats får samtliga kommuner tillbaka sina egna uppgifter för ytterligare granskning och rättning, vilket de har rätt att göra fram till och med den 15 februari två år efter statistikåret.

Kvalitet

Eftersom statistiken används som underlag i det nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, har kommunerna ett särskilt intresse av att lämna korrekta uppgifter, vilket påverkar kvaliteten positivt.

Bortfall

Samtliga kommuner i landet rapporterar in uppgifter.

Mer information

Senast uppdaterad:
Publicerad: