Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service för vuxna och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå. Det för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.

Enhetsundersökning LSS 2022

Under våren 2022 fick verksamheter inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS, möjligheten att svara på enkäter. Resultaten redovisas i form av ett faktablad, indikatorer och bakgrundsmått i en resultatfil samt rapporter för verksamheter som svarat. 

Vissa resultat i 2022 års enhetsundersökning kan ha påverkats av covid-19-pandemin.

Enhetsundersökningen LSS genomfördes inte år 2020 och 2021.

Resultat 2022

Om resultaten 2022

Årets resultat visar bland annat:

  • Resultaten för samtliga indikatorer som belyser enskildas möjlighet till delaktighet i verksamheten har försämrats sedan 2018.
  • Andel enheter med en aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling har ökat med 10 procentenheter sedan 2018 för daglig verksamhet. För bostad med särskild service är andelen oförändrad.
  • 45 procent av enheterna inom bostad med särskild service och 53 procent av enheterna inom daglig verksamhet har erbjudit personalen kompetensutveckling inom Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Det är en försämring jämfört med 2019.

Hämta färdiga rapporter i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer, Indikator, finns ett webbverktyg som gör det möjligt att ladda ner färdiga rapporter, göra egna tabeller, trendanalyser och jämföra referensdata. Verktyget är främst tänkt att vara ett stöd för dig som är tjänsteman i kommunen, arbetar i en bostad med särskild service för vuxna eller daglig verksamhet.

Så här gör du för att använda webbverktyget:

  1. Läs dokumentet Socialstyrelsens öppna jämförelser, Enhetsundersökning LSS – manual till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta användarnamn och lösenord till Indikators webbverktyg (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Indikators webbplats

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: