Öppna jämförelser av daglig verksamhet och Bostad med särskild service, LSS

Enhetsundersökning LSS är resultat som baseras på enkäter till bostäder med särskild service och dagliga verksamheter enligt LSS. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst lokal nivå för att främja en jämlik socialtjänst med god kvalitet.
Ingen enhetsundersökning LSS 2020

Vi har beslutat att inte genomföra enhetsundersökningen LSS 2020 med anledning av covid-19. Beslutet att inte genomföra undersökningen tas med hänsyn till verksamheternas förutsättningar och behov att fokusera på sitt grunduppdrag i det läge som har uppstått.

Resultat 2019

Resultatet redovisas i form av indikatorer och presenteras i en samlad excelfil samt i enskilda rapporter för varje enhet och kommun. Ovan hittar du några av årets resultat på nationell nivå. Excelfilen samt metodbilagor hittar du under bilagor.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. 

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen till Indikators webbverktyg (pdf)
  2. Hämta ett användarnamn och lösenord (excel)
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats

Om resultatet

2019 publiceras öppna jämförelser på enhetsnivå inom daglig verksamhet och bostad med särskild service enligt LSS för tredje året i rad. Det går att se utveckling inom flera områden. Till exempel har en något större andel av enheterna rutiner för hur personalen ska agera vid misstanke om att den enskilde har blivit utsatt för våld. En större andel av enheterna har också planer för personalens kompetensutveckling samt erbjuder kompetensutveckling inom alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Däremot erbjuds handledning fortfarande i begränsad omfattning.

Tidigare års resultat

Kontakt

Enhetsundersökning LSS
Senast uppdaterad:
Publicerad: