WHODAS 2.0 – formulär för mätning av hälsa och funktionshinder

WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) är ett generiskt bedömningsinstrument som utgör en standardiserad metod för att mäta hälsa och funktionshinder över kulturgränser.

Formuläret är baserat på en uppsättning av frågor i ICF (Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) som är tillräckligt tillförlitliga och känsliga för att kunna mäta förändringar efter interventioner.

Manual till WHODAS 2.0

Manualen är en översättning av WHO:s manual för WHODAS 2.0, WHO Disability Assessment Schedule, ett bedömningsinstrument för att mäta hälsa och funktionshinder inom vård och omsorg. Manualen riktar sig till personal i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra som studerar funktionshinder och hälsa.

Manual och rättelseblad – WHODAS 2.0
Tillhörande dokument och bilagor

Frågeformulär WHODAS 2.0

Formuläret finns i sju olika versioner med 36-frågor, 12-frågor och 12+24-frågor som intervjuadministrerad, självadministrerad respektive administrerad av ombud.

Poängberäkning av WHODAS 2.0

För att underlätta poängberäkningen finns det anvisningar (pdf) och tre mallar (Excel) för enkel beräkning av 12-frågeversionen; domänbaserad, enkel beräkning av 36-frågeversionen och motsvarande för 32-frågeversionen.

Publicerad: