Socialtjänst

Här hittar du samlad information om det som är mest aktuellt inom socialtjänst.

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU

Här kan du läsa mer om lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU.

Barn och unga i socialtjänsten

Här kan du läsa om vårt arbete med barn och unga i socialtjänsten.

Handböcker

Handböcker finns för att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller inom ett visst område.

Föreskrifter och allmänna råd

Våra bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.