Socialtjänst

Här hittar du samlad information om det som är mest aktuellt inom socialtjänst.

Handböcker

Handböcker finns för att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller inom ett visst område.

Föreskrifter och allmänna råd

Våra bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och socialtjänst.

Metodguiden

I Metodguiden hittar du bedömningsmetoder och insatser som är aktuella för socialt arbete.

Publikationer

Sök bland alla våra publikationer inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och tandvård.