Nu kommer reviderade riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Publicerad:
Tidigare diagnos, mer fysisk träning och mindre artroskopisk kirurgi. Det är huvudbudskapen i Socialstyrelsens reviderade nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som nu gått ut på remiss.

Rörelseorganens sjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som angriper skelettet, lederna och musklerna, bland annat inflammatorisk reumatisk sjukdom, artros och osteoporos. Tillsammans orsakar dessa sjukdomar cirka 20 procent av alla läkarbesök i primärvården och är en mycket vanlig orsak till nedsatt arbetsförmåga och långtidssjukskrivning.

I riktlinjerna betonas vikten av fysisk träning för dem som drabbas.

– Patienterna kan träna både med handledning och individuellt. Det är viktigt att hälso- och sjukvården erbjuder träningstillfällen på attraktiva tider och platser. Flera vårdprofessioner bör arbeta tillsammans med patienten i rehabiliteringen, säger Anders Berg, utredare på Socialstyrelsen.

Viktigt med tidig diagnos

Det är även angeläget att fler patienter tidigt får en diagnos och utredning.

– Det skulle innebära att till exempel patienter med en inflammatorisk reumatisk sjukdom får en effektiv läkemedelsbehandling tidigare och därmed färre ledskador. Och att patienter med osteoporos kan undvika benbrott, säger Anders Berg.

Redan i de tidigare riktlinjerna rekommenderade Socialstyrelsen hälso- och sjukvården att undvika artroskopisk kirurgi vid artros i knät, en form av titthålsoperation. Ändå utfördes drygt 13 400 vårdåtgärder som hörde samman med sådan kirurgi 2018 till en kostnad av över 250 miljoner kronor.

– Patienter med artros i knäna mår inte bättre av artroskopisk kirurgi. Det finns också en risk för allvarliga biverkningar. Det är bättre att lägga dessa resurser på effektiva behandlingsmetoder som fysisk träning och patientutbildning i stället, säger Anders Berg.

Mål att minska regionala skillnader

Tidigare utvärderingar har visat att personer med sjukdomar i rörelseorganen tas om hand på olika sätt beroende på var i landet man bor. Det gäller allt från den tid det tar att få en diagnos till tillgången på fysisk träning.

– Med riktlinjerna vill Socialstyrelsen bidra till att minska de regionala skillnaderna i vården. Planen är att börja utvärdera vården på nytt 2021, säger Anders Berg.

De nationella riktlinjerna vänder sig framför allt till beslutsfattare i hälso- och sjukvården. De som arbetar i regioner, intresseorganisationer, yrkesföreningar eller privat vård- eller omsorgsgivare har möjlighet att ge synpunkter på remissversionen senast den 30 juni. Den slutliga versionen av riktlinjerna kommer att publiceras vid årsskiftet 2020/2021.

Kontakt

Anders Berg
Telefon: 075-247 45 18