RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Nya beslut för stärkt vård vid ätstörningar och självskadebeteende

Nyhet

Nu är det bestämt vilka regioner som ska driva nationell högspecialiserad vård för svårbehandlade ätstörningar och svårbehandlat självskadebeteende. Nämnden för nationell högspecialiserad vård fattade i dag beslut om de tillstånden – liksom för fyra andra områden.

Tillgången till välfärdsteknik varierar över landet

Nyhet

Det blir allt vanligare med digitala verktyg som gps-larm, kameratillsyn och läkemedelsfördelare i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Rätt använd kan tekniken bland annat öka tryggheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Men tillgången varierar stort mellan kommunerna, enligt en ny rapport om e-hälsa och välfärdsteknik.

Effekterna av pandemin syns fortsatt i tandvården

Nyhet

Det var fortsatt färre som besökte tandvården 2021 än före pandemin – även om det syntes en viss ökning jämfört med 2020. Minskningen var tydligast inom åldersgruppen 24–69 år. Bland vuxna patienter som inte undersöktes 2020 syns nu även ett utökat vårdbehov, i form av fler utdragna tänder och fler lagningar.

Nationellt riktvärde för fast läkarkontakt ska bidra till ökad kontinuitet och trygghet i primärvården

Nyhet

1 100 invånare – det är ett nationellt riktvärde för hur många invånare en specialistläkare i primärvården i normalfallet kan ansvara för som fast läkarkontakt, enligt Socialstyrelsen. Syftet är ökad trygghet och tillgänglighet samt likvärdigt god kvalitet över landet. Riktvärdet kan även bidra till en bättre arbetsmiljö. Tillgången på specialistläkare är dock en utmaning.

Statsbidrag har stärkt det brottsförebyggande arbetet i utsatta områden

Nyhet

Fler fältarbetare, mer föräldraskapsstöd och aktiviteter för barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt stärkt strukturerad samverkan. Det är några av de saker som statsbidraget för sociala insatser i utsatta områden har använts till under 2021. Totalt betalade Socialstyrelsen ut 243,5 miljoner för att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete.

Nya riktlinjer ska ge bättre vård för 1,4 miljoner med obesitas

Pressmeddelande

Nu publicerar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid obesitas, ofta kallat fetma, riktlinjer som länge efterfrågats inom vården. Riktlinjerna innehåller viktiga rekommendationer inom några utvalda och angelägna områden gällande obesitas – en sjukdom som mer än var tionde svensk lever med.

Nytt kunskapsstöd ska bidra till en stärkt förlossningsvård

Pressmeddelande

Ökad kontinuitet, mer stöd kring förlossningsbristningar, bättre stöd vid psykisk ohälsa och stärkt vård och uppföljning efter förlossningen. Det är några av de områden som lyfts i Socialstyrelsens nya kunskapsstöd ”Graviditet, förlossning och tiden efter” som nu går på remiss.