RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Fortsatt nedåtgående trend för stroke

Nyhet

Förra året drabbades cirka 25 500 personer av stroke, en minskning jämfört med 2017. Det här visar preliminära siffror som Socialstyrelsen presenterar idag och som därmed bekräftar den nedåtgående trenden under 2000-talet att allt färre personer i Sverige drabbas av stroke.

Större tillgänglighet till sprututbyte efter lagändring

Nyhet

En lagändring har inneburit en större tillgänglighet till sprututbytesverksamhet. I dag erbjuder 16 av 21 regioner detta - en fördubbling på två år. Det visar en ny uppföljning från Socialstyrelsen som presenteras i dag.

Nytt rekord för Donationsveckan

Nyhet

Drygt 21 000 anmälningar inkom till Socialstyrelsens donationsregister under årets Donationsvecka. Det är en ökning med 70 procent jämfört med Donationsveckan 2018, och den högsta siffran sedan veckan genomfördes första gången 2010.

Många anmälningar till donationsregistret under 2019

Nyhet

Under 2019 har det inkommit många anmälningar till Socialstyrelsens donationationsregister. Till och med 30 oktober i år rör det sig om 119 168 anmälningar, vilket är fler än under något helår de senaste tio åren. Behovet av organ och vävnad är fortsatt stort.

Mycket forskning men begränsad användning av AI i hälso- och sjukvården

Pressmeddelande

Användningen av artificiell intelligens (AI) i hälso- och sjukvården i Sverige är fortfarande begränsad. Det pågår mycket forskning inom området men bara ett mindre antal applikationer är än så länge i drift, visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort. En slutsats i rapporten är att vårdkvaliteten kan förbättras med hjälp av AI.

Kraftig ökning av läkemedel till barn efter gratisreformen

Pressmeddelande

Reformen om kostnadsfria läkemedel till barn har fått ett brett genomslag. Andelen barn som hämtar ut läkemedel har ökat och antalet uttag av läkemedel har ökat med 22 procent justerat för befolkningstillväxten. Under reformåret 2016 ökade uttagen mer bland barn i familjer med lägre inkomster och utbildning än i andra familjer. Det konstaterar Socialstyrelsen i en uppföljning av reformen.