RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

182 avlidna personer donerade organ 2018

Under 2018 donerade 182 avlidna personer organ för transplantation. Det är något färre än rekordåret 2017. Förutsättningarna för donationsansvariga läkare och sjuksköterskor har också försämrats ytterligare. Det visar den årliga rapporten över organ- och vävnadsdonatorer i Sverige.

Demensteam och checklista ska förbättra vården

Vården och omsorgen för personer med demens är ojämlik i landet. Dessutom får patienterna sällan insatser tidigt i sjukdomsförloppet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett standardiserat insatsförlopp för personer med demens, som ska leda till att insatserna planeras bättre och att vården blir mer jämlik.

Oklart kring förlängda uppehållstillstånd för ensamkommande

För många unga ensamkommande finns en risk att framtiden återigen blir oviss. Flera myndigheter pekar på att det i vissa fall råder oklarheter kring förutsättningarna för att de unga ska beviljas förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta konstaterar Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn, när centret har fortsatt följa konsekvenserna av gymnasielagen.

Andelen vuxna som besöker tandvården minskar

Andelen vuxna, 23 år eller äldre, som besöker tandvården regelbundet minskar. I synnerhet i åldersgruppen 35-49 år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Siffror visar också att andelen som behandlas förebyggande för förhöjd risk för karies har minskat betydligt.

Ingemar Skogö har avlidit

Socialstyrelsens styrelseordförande, Ingemar Skogö, har gått bort efter en tids sjukdom. Ingemar Skogö avled på tisdagskvällen.

Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har gett bättre förutsättningar för en mer tillgänglig vård av god kvalitet. Men den statliga satsningens utformning har inte bidragit till stärkta förutsättningar för en mer jämlik vård och omsorg, snarare har risken för ökad ojämlikhet ökat konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.

Fortsatt minskning av aborter bland yngre

Socialstyrelsens nya statistik om aborter 2018 visar att antalet tonårsaborter minskar, att de flesta aborter utförs före vecka 7 i graviditeten och att medicinsk abort är den vanligaste metoden.

Bristande skydd för personuppgifter i socialtjänsten

Information om individers missbruk, ekonomi och familjesituation riskerar att läcka ut från socialtjänsternas it-system. Detta eftersom många kommuner inte försäkrar sig om att känsliga personuppgifter skyddas på ett säkert sätt. Det visar Socialstyrelsens nya rapport om e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2019.

Långvarig psykisk ohälsa en utmaning för vården

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka, framför allt bland barn och unga. Fler får vård och behandling men trots det växer köerna. Det visar Socialstyrelsens nya utvärdering av vården till personer med depression och ångestsyndrom, som publiceras idag.