RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Inget hinder att använda maskerna från Socialstyrelsen

Nyhet

Med anledning av medieuppgifter i början av veckan som kunde tolkas som att Socialstyrelsen spridit ”riskabla” andningsmasker uppstod oro i landets regioner. Socialstyrelsen beslutade därför som en extra försiktighetsåtgärd att rekommendera regionerna att bromsa användningen tills fakta kunnat kontrolleras.

Nya regler möjliggör livmoderhalsscreening med självprovtagning under pandemin

Nyhet

Från mitten av juli får regionerna möjlighet att screena för livmoderhalscancer med hjälp av självprovtagning – om screeningen inte kan genomföras som vanligt på grund av covid-19-pandemin. Det beslutade Socialstyrelsen i dag. De nya föreskrifterna omfattar 23–64-åriga kvinnor och gäller under knappt ett år.

Coronapandemin har fått färre att söka vård på akutmottagningarna

Nyhet

Besöken på landets akutmottagningar bromsade in rejält när covid-19 bröt ut i Sverige. Oro för smitta och att man inte vill belasta hälso- och sjukvården kan vara några av förklaringarna, enligt en kartläggning av Socialstyrelsen som även visar att tandvården har påverkats kraftigt av pandemin.

Allt fler barn och unga får vård för psykiatriska tillstånd

Nyhet

Andelen barn och unga vuxna som fått vård eller behandling för något psykiatriskt tillstånd fördubblades åren 2006–2018. Det enligt en ny uppföljning som Socialstyrelsen publicerar i dag. Långvariga sjukdomsförlopp tycks också leda till att andelen personer med depressioner och ångest nu ökar även uppåt i åldrarna.

Stora minskningar av vårdbesök och operationer under våren

Nyhet

Antalet fysiska besök vid vårdcentraler sjönk med cirka 800 0000 under våren, i samband med att covid-19-pandemin bröt ut. Besöken till den specialiserade vården minskade också kraftigt liksom antalet operationer som nära halverades. Däremot ökade de digitala vårdbesöken.

Kommunernas krisberedskap varierar

Nyhet

Innan coronapandemin bröt ut hade fyra av tio kommuner en kontinuitetsplan för hur verksamheter vid särskilda boenden för äldre och hemtjänst skulle upprätthållas vid en kris. Det visar en enkätundersökning som Socialstyrelsen har gjort bland landets kommuner.

Tillfällig möjlighet till självprovtagning för livmoderhalscancer föreslås

Nyhet

På grund av covid-19-pandemin har screeningen för livmoderhalscancer pausats helt eller delvis i flera regioner i landet. Därför föreslår Socialstyrelsen nu en tillfällig bestämmelse som ger regionerna möjlighet att införa självprovtagning för alla kvinnor i screeningprogrammet, 23–64 år.

Antalet skyddade boenden ökar - och fler som bor på skyddade boenden

Nyhet

Antalet personer som bott minst en natt på skyddade boenden för våldsutsatta ökade mellan 2012 och 2019, både när det gäller vuxna och barn. Samtidigt finns det vissa grupper som har sämre möjlighet att få skydd och stöd på skyddade boenden, exempelvis kvinnor med missbruk. Det visar en kartläggning från Socialstyrelsen.

Långa vårdtider på sjukhus för patienter med covid-19

Pressmeddelande

Statistik från 15 regioner visar att många vårdas länge på sjukhus för covid-19. Medianvårdtiden för patienterna som hade vårdats på sjukhus var 7 dygn, och för dem som även vårdats på intensivvårdsavdelning 20 dygn.

Digitalisering ger ökad effektivitet och kvalitet i kommunerna

Nyhet

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.