RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Olivia Wigzell ska leda arbetet med att ta fram en äldreomsorgslag

Nyhet

Det blir Socialstyrelsens generaldirektör som får regeringens uppdrag att leda arbetet med att ta fram en äldreomsorgslag. Regeringen har tidigare aviserat att man förbereder en sådan lag med syftet att ge verksamheten ett tydligare lagstadgat uppdrag och innehåll. Vid en presskonferens idag berättade socialminister Lena Hallengren att det blir Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell som får uppdraget att leda det arbetet.

Flera vårdområden blir nationell högspecialiserad vård

Nyhet

Tre nya vårdområden ska bli nationell högspecialiserad vård. Dessa är centrala delar av vården vid könsdysfori, vård vid svårbehandlade ätstörningar samt vård vid svårbehandlat självskadebeteende. Det har Socialstyrelsen beslutat, efter genomlysning av områdena.

Allt vanligare med igångsättning av förlossningar

Nyhet

Allt fler förlossningar sätts igång på konstgjord väg och under 2019 startade drygt var femte förlossning i landet så. Samtidigt varierar andelen igångsättningar mellan regionerna – från 13,5 till 25,6 procent. Det visar Socialstyrelsens nya statistik om graviditeter, förlossningar och nyfödda barn.

Färre operationer och ökad väntan på specialistvård under pandemin

Nyhet

Specialistvården genomförde drygt 90 000 färre operationer och andra behandlingar inom vårdgarantin under mars–augusti i år, jämfört med samma period tidigare år. I mitten av oktober gjordes till stora delar lika många operationer som normalt. Men den ökande spridningen av covid-19 kan försvåra möjligheterna att ta igen de uppdämda vårdbehoven, enligt Socialstyrelsens analys.