Vi har just nu problem med sökfunktionen på webbplatsen

Just nu fungerar inte sökfunktionen här på Socialstyrelsen.se. Vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt.

Tack för ditt tålamod.

RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal
 • Så kan arbetet mot kriminalitet bland unga i utsatta områden fortsätta – efter statsbidrag

  Nyhet

  Fler fältarbetare, fritidsaktiviteter, stöd i skolan och utökad samverkan mellan socialtjänst, polis och skola. Det treåriga statsbidraget för sociala insatser i utsatta områden har på flera sätt bidragit till att stärka kommunernas brottsförebyggande arbete enligt en ny utvärdering. Kommunerna har också svarat på hur de gör nu – när statsbidraget är slut. Samtidigt har Socialstyrelsen inlett en särskild granskning av användningen av medlen i en av kommunerna.

 • Framgångsrik modell minskar hemlöshet

  Nyhet

  Förra året erbjöds fler hemlösa personer än någonsin tidigare en bostad med hjälp av modellen ”Bostad först”. Enligt nya siffror från Socialstyrelsen är det nu 35 procent av landets kommuner som använder sig av modellen, de senaste tio åren har det varit runt 20 procent.

 • Socialstyrelsen: fördubbla antalet blodgivare

  Nyhet

  För att säkra alla patienters behov av blod och rusta samhället inför och vid fredstida kriser, höjd beredskap och krig behöver Sverige dubbelt så många blodgivare som idag. En majoritet av svenskarna vill ge blod – men bara tre av hundra gör det. Det visar en ny undersökning som Socialstyrelsen låtit göra.

 • Allt färre personer får ekonomiskt bistånd

  Förra året beviljades nästan 146 000 hushåll ekonomiskt bistånd, vilket är den lägsta siffran sedan Socialstyrelsen började föra statistik. Den enda grupp där antalet biståndstagare ökar är bland personer med långvarigt bistånd som är 65 år och äldre. Ökningen är störst bland kvinnor.

 • Besöken på akuten fortsätter att öka

  Nyhet

  För tredje året i rad ökade antalet besök på landets akutmottagningar. Socialstyrelsens sammanställning av inrapporterade uppgifter från 61 akutsjukhus visar att besöken i snitt varade i 4 timmar och 17 minuter, detsamma som under 2022. Statistiken visar även att det finns stora skillnader mellan de olika sjukhusen.

 • Brådskande behov av att öka antalet vårdplatser

  Nyhet

  Bristen på vårdplatser i regionerna är fortfarande allt för stor. Det behövs ytterligare 2 230 vårdplatser visar Socialstyrelsens uppdaterade riktvärde. "Tack vare riktvärdet får vi en samlad nationell bild över vårdplatsbristen. I vårt förslag till en nationell plan redovisar vi flera insatser som på kort sikt kan öka antalet platser", säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

 • Över 100 000 har sökt skyddad yrkestitel

  Nyhet

  Sedan den 1 juli förra året har det varit möjligt att ansöka hos Socialstyrelsen om att få en skyddad yrkestitel som undersköterska. För knappt en månad sedan hade över 100 000 ansökningar kommit in och av dessa har nu drygt 82 000 behandlats. 77 000 ansökningar har passerat nålsögat och godkänts.

 • Förbättrad tandhälsa i Sverige

  Nyhet

  En större andel av befolkningen besökte tandvården 2023 än året innan, men sett ur ett tioårsperspektiv så ligger andelen besökare fortfarande på låga nivåer. Under samma period har tiden mellan basundersökningar, oavsett län eller socioekonomiska förutsättningar ökat, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 • Miljoner till kommunerna när nytt statsbidrag betalas ut

  Nyhet

  I år fick Sveriges kommuner för första gången möjlighet att söka statsbidrag hos Socialstyrelsen för att satsa på att stärka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens kapacitet vid höjd beredskap. ”Det har varit ett högt söktryck till detta bidrag vilket tyder på en hög medvetenhet och intresse för att arbeta med beredskapsfrågorna i landets kommuner, säger Johanna Freed, enhetschef.

 • Färre unga vuxna får antidepressiva

  Nyhet

  Antalet nya fall av psykisk ohälsa bland unga vuxna minskade förra året. Även andelen som påbörjade behandling med antidepressiva läkemedel minskade något. "Vi vet ännu inte om det här skulle kunna tyda på ett trendbrott", säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.