RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Socialstyrelsen rekommenderar screening för sjukdomen SCID hos nyfödda

Socialstyrelsen har efter remiss beslutat att hälso- och sjukvården bör erbjuda screening för svår kombinerad immunbrist (SCID). Screening införs i det nuvarande så kallade PKU-provet som tas på alla nyfödda barn. Med testningen kan mellan två och tre barn varje år få diagnos och behandling för den dödliga sjukdomen.

Sveriges första nationella handlingsplan för patientsäkerhet ska stärka vården

Årligen drabbas ungefär 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården, skador som hade kunnat undvikas. För att stärka patientsäkerheten och samordna arbetet inom hälso- och sjukvården har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet, som nu går på remiss.

Kunskapsstöd ska ge mer likvärdig vård vid opioidberoende

Socialstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Det innehåller en modell för behandlingsprocessen och beskriver vilka bestämmelser och rekommendationer som är tillämpliga. Syftet med kunskapsstödet är att bidra till en god och likvärdig vård för personer med opioidberoende.

182 avlidna personer donerade organ 2018

Under 2018 donerade 182 avlidna personer organ för transplantation. Det är något färre än rekordåret 2017. Förutsättningarna för donationsansvariga läkare och sjuksköterskor har också försämrats ytterligare. Det visar den årliga rapporten över organ- och vävnadsdonatorer i Sverige.

Demensteam och checklista ska förbättra vården

Vården och omsorgen för personer med demens är ojämlik i landet. Dessutom får patienterna sällan insatser tidigt i sjukdomsförloppet. Nu har Socialstyrelsen tagit fram ett standardiserat insatsförlopp för personer med demens, som ska leda till att insatserna planeras bättre och att vården blir mer jämlik.

Oklart kring förlängda uppehållstillstånd för ensamkommande

För många unga ensamkommande finns en risk att framtiden återigen blir oviss. Flera myndigheter pekar på att det i vissa fall råder oklarheter kring förutsättningarna för att de unga ska beviljas förlängt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta konstaterar Socialstyrelsens kunskapscentrum för ensamkommande barn, när centret har fortsatt följa konsekvenserna av gymnasielagen.

Andelen vuxna som besöker tandvården minskar

Andelen vuxna, 23 år eller äldre, som besöker tandvården regelbundet minskar. I synnerhet i åldersgruppen 35-49 år. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Siffror visar också att andelen som behandlas förebyggande för förhöjd risk för karies har minskat betydligt.

Ingemar Skogö har avlidit

Socialstyrelsens styrelseordförande, Ingemar Skogö, har gått bort efter en tids sjukdom. Ingemar Skogö avled på tisdagskvällen.

Utveckling pågår men svårt se effekter av miljardsatsning på psykisk hälsa

De senaste årens miljardsatsning inom området psykisk hälsa har gett bättre förutsättningar för en mer tillgänglig vård av god kvalitet. Men den statliga satsningens utformning har inte bidragit till stärkta förutsättningar för en mer jämlik vård och omsorg, snarare har risken för ökad ojämlikhet ökat konstaterar Socialstyrelsen i en ny rapport.