RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Flera nyheter när riktlinjerna för strokevården ses över

Nyhet

Fler patienter som drabbas av stroke bör få behandling med den avancerade metoden trombektomi. Hälso- och sjukvården kan nu också lättare dokumentera att patienterna får en strukturerad uppföljning efter en stroke. Det är några av nyheterna i de uppdaterade nationella riktlinjerna för vård vid stroke, som Socialstyrelsen presenterar idag.

Fler barn och unga får vård och behandling för psykisk ohälsa

Nyhet

Antalet barn och unga vuxna som behandlas för depression och ångestsyndrom ökar, och det är betydligt fler flickor och unga kvinnor jämfört med pojkar och unga män som får behandling. Stora regionala skillnader råder vad gäller vård och behandling av psykiatriska tillstånd och sjukdomar. Det framkommer i en ny rapport från Socialstyrelsen.

Skillnader i andel kejsarsnitt i landet

Nyhet

En ny rapport från Socialstyrelsen visar på variationer mellan regionerna både när det gäller andelen akuta kejsarsnitt och planerade kejsarsnitt. Resultaten pekar på skillnader i landet när det gäller kriterier och rutiner för kejsarsnitt.

Drygt 63 000 personer diagnostiserades med cancer 2018

Nyhet

Risken att insjukna i cancer är större ju äldre man blir. År 2018 diagnostiserades drygt 63 000 personer med cancer i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Den vanligaste cancerformen bland kvinnor är bröstcancer och bland män är det prostatacancer.

Stora regionala skillnader i psoriasisvården

Nyhet

För att få tillgång till bäst vård och behandling för psoriasis kan det ha stor betydelse var i landet man bor. De regionala skillnaderna är nämligen betydande. Det slår Socialstyrelsen fast i en ny rapport.

Färre drabbas och dör av hjärtinfarkt

Nyhet

Antalet personer som insjuknar i och dör av hjärtinfarkt fortsätter att minska i Sverige. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det är betydligt vanligare att män drabbas än kvinnor, men skillnaden mellan könen har minskat över tid.

Nära tusen orosanmälningar varje dag till socialtjänsten

Pressmeddelande

Förra året gjordes sammanlagt 331 000 anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa till landets socialtjänster, vilket motsvarar närmare 1 000 anmälningar om dagen, året runt. Det framkommer i Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar som presenteras idag.

Fortsatt nedåtgående trend för stroke

Nyhet

Förra året drabbades cirka 25 500 personer av stroke, en minskning jämfört med 2017. Det här visar preliminära siffror som Socialstyrelsen presenterar idag och som därmed bekräftar den nedåtgående trenden under 2000-talet att allt färre personer i Sverige drabbas av stroke.

Större tillgänglighet till sprututbyte efter lagändring

Nyhet

En lagändring har inneburit en större tillgänglighet till sprututbytesverksamhet. I dag erbjuder 16 av 21 regioner detta - en fördubbling på två år. Det visar en ny uppföljning från Socialstyrelsen som presenteras i dag.