RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Flest postcovidpatienter inom primärvården – kvinnorna i majoritet

Nyhet

Majoriteten av dem som får diagnosen postcovid inom primärvården är kvinnor medan det finns en liten övervikt av män i den specialiserade vården. Flest patienter med postcovid inom primärvården har Region Uppsala, visar en kartläggning av Socialstyrelsen.

Färre fick ekonomiskt bistånd förra året

Nyhet

För femte året i följd minskade antalet hushåll i Sverige som får ekonomiskt bistånd. Drygt 198 000 hushåll erhöll ekonomiskt stöd förra året vilket är det lägsta antal som noterats sedan 2011. Den totala summan som betalades ut under 2020, närmare 12 miljarder kronor, ökade något jämfört med föregående år vilket delvis förklaras av att fler hushåll fick stöd under längre tid.

Stor minskning av patienter som fått vård enligt nationella riktlinjer under pandemin

Pressmeddelande

Under pandemin har betydligt färre patienter än tidigare fått vårdinsatser som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Särskilt har vården till personer med kroniska sjukdomar som astma och KOL, demens samt diabetes påverkats. Samtidigt har exempelvis hjärtsjukvården i stora delar kunnat följa riktlinjerna som tidigare, enligt en ny utvärdering.

Tydlig pandemieffekt på digitaliseringen i kommunerna

Pressmeddelande

Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen i samhället, och det syns även tydligt inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Det gäller inte minst äldreomsorgen där användningen av digital kommunikation och tekniska hjälpmedel har ökat. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Färre operationer och längre väntetider under pandemins första och andra våg

Nyhet

Antalet genomförda operationer minskade med en femtedel mellan mars 2020 och januari 2021, jämfört med samma period ett år tidigare. Samtidigt har de som väntar på en operation längre än vårdgarantins 90 dagar ökat – i januari i år gällde det omkring hälften av de väntande. Det visar Socialstyrelsens analys av besök, behandlingar och väntetider under covid-19-pandemins första och andra våg.

Naloxon och sprututbyten nu i nästan alla regioner

Nyhet

För att minska skador och död till följd av narkotika har de allra flesta regionerna, men inte alla, nu infört sprututbyten och en systematisk förskrivning av naloxon, som häver opioidöverdoser. Det visar en ny uppföljning som Socialstyrelsen gjort.