RSS

Pressmeddelanden och nyheter

Verksamhetsområden
Press
Årtal

Långa vårdtider på sjukhus för patienter med covid-19

Pressmeddelande

Statistik från 15 regioner visar att många vårdas länge på sjukhus för covid-19. Medianvårdtiden för patienterna som hade vårdats på sjukhus var 7 dygn, och för dem som även vårdats på intensivvårdsavdelning 20 dygn.

Digitalisering ger ökad effektivitet och kvalitet i kommunerna

Nyhet

Mobilappar, digital nattillsyn och andra tekniska lösningar har blivit allt vanligare inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. Men i många kommuner rör det sig fortfarande om pilotsatsningar. Det visar Socialstyrelsens årliga kartläggning av e-hälsa och välfärdsteknik.

Nytt stöd för att möta ökat behov av rehabilitering efter covid-19

Nyhet

Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser tar Socialstyrelsen fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.

Ny statistik om smittade och avlidna i covid-19 bland äldre

Nyhet

Socialstyrelsen presenterar i dag statistik om smittade och avlidna i covid-19 70 år och äldre. Den visar att av de 70 år och äldre som avlidit av covid-19 bodde cirka hälften på särskilt boende. En fjärdedel hade hemtjänst.

Dödsorsaksintyg över avlidna i covid-19 visar högst andel i Stockholm

Nyhet

90 procent av dem som avlidit i covid-19 är 70 år och över. Mer än hälften av dödsfallen har skett i Stockholms län, därefter följer Södermanland och Västra Götaland med 7,5 procent. Det visar en sammanställning av hittills knappt 1 700 inkomna dödsorsaksintyg till Socialstyrelsen.

Nytt stöd med nationella principer för prioritering inom intensivvård

Nyhet

Socialstyrelsen och regionerna arbetar för närvarande hårt med att öka landets samlade intensivvårdskapacitet. Detta för att skapa en beredskap för ett ökat antal allvarligt sjuka i covid-19. Om behovet av intensivvård ändå skulle överstiga de resurser som finns har Socialstyrelsen tagit fram nationella principer för prioritering, som stöd för hälso- och sjukvården.

Vanligare med ekonomiskt bistånd bland personer med funktionsnedsättning

Nyhet

Det har blivit vanligare med ekonomiskt bistånd bland personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, jämfört med för tio år sedan. Långvarigt ekonomiskt bistånd är något vanligare i denna grupp än i den övriga befolkningen, visar en lägesrapport som Socialstyrelsen publicerar i dag.

Utbildningarna om skyddsutrustning rullar ut

Nyhet

Karolinska Institutet publicerar idag de första e-utbildningarna för personal inom sjukvården som möter personer med misstänkt eller bekräftad covid-19. Uppdraget fick de för tio dagar sedan av Socialstyrelsen.

Fler kan få hjälp att få barn genom donation

Nyhet

Det finns inga hinder mot att inleda assisterad befruktning med både donerat ägg och donerade spermier, så kallad dubbeldonation. Embryodonation är dock mer svårtillgängligt. Det står klart efter Socialstyrelsens analys av de nya reglerna om assisterad befruktning som började gälla för drygt ett år sedan.