Nationella riktlinjer: rörelseorganens sjukdomar

Tidig utredning, mer fysisk träning och mindre artroskopisk kirurgi. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om rörelseorganens sjukdomar. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården för vuxna med reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos.

Huvudrapport med rekommendationer

Vi utvärderar vården med hjälp av indikatorer och målnivåer

Vi har utvärderat vården vid artros och osteoporos. Under 2024 kommer också utvärderingar av vården vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar (reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit). För utvärderingarna har vi tagit fram indikatorer och målnivåer.

Utvärdering: inflammatoriska reumatiska sjukdomar 

Utvärderingen visar att vården vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar fungerar väl och att riktlinjernas rekommendationer i stort sett har fått genomslag. Läkemedelsbehandling är avgörande och tillämpas också enligt rekommendationerna. Några förbättringsområden är att tid till diagnos behöver bli kortare, uppföljning av behandling förbättras och kvarstående smärta åtgärdas.

Utvärdering: osteoporos

Utvärderingen av vården vid osteoporos visar att det är viktigt för patienter med osteoporos att få en diagnos så tidigt som möjligt. Då kan relevant läkemedelsbehandling ordineras samt fysisk träning och patientutbildning ges för att minska risken för ytterligare frakturer. Vidare behöver tillgången på frakturkoordinatorer och diagnostiska metoder så som bentäthetsmätning med DXA-maskin (dual-energy x-ray absorptiometry) öka.

Utvärdering: artros

Utvärderingen av vården vid artros 2023 visade bland annat att fler personer med artros behöver få grundbehandling: patientutbildning och handledd fysisk träning. Samtidigt behöver konsumtionen av smärtstillande läkemedel minska och den artroskopiska kirurgin fasas ut. Det behövs också bättre tillgång till vårdpersonal med kunskap om artros, och en ökad registrering av primärvårdens insatser för patienterna.

Indikatorer

Med indikatorerna följer vi upp de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna. Du som behöver det kan också använda indikatorerna för olika typer av uppföljningar.

Målnivåer

Målnivåerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar ger regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Vägledning om sjukskrivning

Socialstyrelsen har ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höftleds- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Beslutsstödet vänder sig framförallt till dig som är sjukskrivande läkare eller utredare på Försäkringskassan.

Rörelseorganen, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Anastasia Simi, Artros – indikatorer, målnivåer och utvärdering

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, Osteoporos – indikatorer, målnivåer och utvärdering

Kontakt

Annika Eriksson, Inflammatoriska reumatiska sjukdomar – indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: