Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Dessa nationella riktlinjer innehåller rekommendationer om vård vid rörelseorganens sjukdomar. Vården gäller vuxna med de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit samt artros och osteoporos. Riktlinjerna vänder sig framför allt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa utvecklingen och kvaliteten i vården och omsorgen, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna, har vi tagit fram målnivåer och utvärderingar.

Målnivåer

Målnivåerna ger regioner tydliga och mätbara mål att arbeta mot och kan användas för styrning och ledning samt vid uppföljning och utvärdering. 

Nationella målnivåer – Rapport

Indikatorer

Indikatorerna kan användas för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården och omsorgen.

Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för rörelseorganens sjukdomar, slutversion

Det försäkringsmedicinska beslutsstödet innehåller vägledning för sjukskrivningsprocessen för rörelseorganens sjukdomar. Beslutsstödet gäller de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höft- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Uppdatering av resterande diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar påbörjas 2021. Beslutsstödet vänder sig framför allt till dig inom hälso- och sjukvården och Försäkringskassans tjänstemän.

Se rörelseorganens sjukdomar

Kontakt

Anders Berg, rekommendationer
Telefon: 075-247 45 18

Kontakt

Christina Broman, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 40 60

Kontakt

Regina Ylvén, försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Telefon: 075-247 43 08
Senast uppdaterad:
Publicerad: