Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Tidig utredning, mer fysisk träning och mindre artroskopisk kirurgi. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna om rörelseorganens sjukdomar. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i hälso- och sjukvården för vuxna med reumatoid artrit, axial spondylartrit, psoriasisartrit, artros och osteoporos.

Huvudrapport med rekommendationer

Förbättring pågår

Vi arbetar med att göra riktlinjerna digitalt sökbara inom kort. Det går bra att söka i våra pdf:er så länge.

Vi utvärderar vården med hjälp av indikatorer och målnivåer

Vi har utvärderat vården vid artros. Under 2023–2024 kommer också utvärderingar av vården vid osteoporos och inflammatoriska reumatiska sjukdomar (reumatoid artrit, axial spondylartrit och psoriasisartrit). För utvärderingarna har vi tagit fram indikatorer och målnivåer.

Utvärdering: artros

Utvärderingen av vården vid artros 2023 visade bland annat att fler personer med artros behöver få grundbehandling: patientutbildning och handledd fysisk träning. Samtidigt behöver konsumtionen av smärtstillande läkemedel minska och den artroskopiska kirurgin fasas ut. Det behövs också bättre tillgång till vårdpersonal med kunskap om artros, och en ökad registrering av primärvårdens insatser för patienterna.

Indikatorer

Med indikatorerna följer vi upp de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna. Du som behöver det kan också använda indikatorerna för olika typer av uppföljningar.

Målnivåer

Målnivåerna för vård vid rörelseorganens sjukdomar ger regioner och kommuner tydliga och mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Vägledning om sjukskrivning

Socialstyrelsen har ett försäkringsmedicinskt beslutsstöd för sjukdomarna ankyloserande spondylit (axial spondylartrit), höftleds- och knäartros, psoriasisartrit och reumatoid artrit. Beslutsstödet vänder sig framförallt till dig som är sjukskrivande läkare eller utredare på Försäkringskassan.

Rörelseorganen, Försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Kontakt

Rekommendationer

Kontakt

Anastasia Simi, utvärdering
Telefon: 075-247 41 49

Kontakt

Christina Broman, indikatorer och målnivåer
Telefon: 075-247 40 60

Kontakt

Regina Ylvén, försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Telefon: 075-247 43 08
Senast uppdaterad:
Publicerad: