Dödligheten vände ned första halvåret – covid-19 fortfarande tredje vanligaste dödsorsaken

Publicerad:
Under första halvåret 2021 var det drygt 4 600 personer som dog av covid-19, vilket gjorde sjukdomen till den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det visar preliminär statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Under en lång följd av år har dödligheten i Sverige stadigt sjunkit för att 2020 öka i kölvattnet av coronapandemin. Siffrorna för årets sex första månader visar dock återigen en nedåtgående trend i dödlighet. Totalt dog närmare 46 900 personer under första halvåret i år, vilket var 9 procent färre än under motsvarande period i fjol, då antalet avlidna uppgick till cirka 51 500.

– Bortsett från 2019, då dödligheten var ovanligt låg, har vi aldrig haft så här låg ålderstandardiserad dödlighet, säger Jeroen de Munter, statistiker på Socialstyrelsen.

Drygt 4 600 dog av covid-19

Knappt en tredjedel, drygt 4 600 personer, av alla som hittills dött på grund av covid-19 avled under årets sex första månader. Därmed var covid-19 den tredje vanligaste dödsorsaken.

– Under januari var covid-19 den näst vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män räknat i antal dödsfall och den tredje största orsaken till förlorade levnadsår, säger Jeroen de Munter.

Stockholm har varit hårt drabbat under hela pandemin, framför allt i början. I övrigt har det varit stora variationer regionalt.

– De län som har haft mer konstant utveckling är Jönköping och Kronoberg samt även Kalmar och Värmland, säger Jeroen de Munter. 

Hjärt- och kärlsjukdomar vanligaste dödsorsaken

Vanligaste dödsorsaken under första halvåret var dock hjärt- och kärlsjukdomar, totalt cirka 13 400 döda, följt av cancer som orsakade över 11 200 dödsfall. En annan stor dödsorsaksgrupp var psykiska sjukdomar och beteendestörningar, framför allt  demens, med närmare 2 800 dödsfall. Sjukdomar i nervsystemet och ”yttre orsaker”, som innefattar till exempel fallolyckor, trafikolyckor, förgiftningar och självmord, var ytterligare stora dödsorsaksgrupper.

Det har funnits en oro för att fler ska ta sitt liv som en konsekvens av pandemin. Men enligt den preliminära statistiken sjönk antalet självmord från cirka 640 under första halvåret 2020 till cirka 540 under motsvarande period i år.

– Det är viktigt att poängtera att siffrorna är osäkra och kan komma att ändras på grund av långa utredningstider hos Rättsmedicinalverket som gör dödsfallsutredningarna i de här fallen, säger Jeroen de Munter.

Fakta

Underliggande dödsorsak är den sjukdom eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som ledde till döden eller de omständigheter vid olyckan eller våldshandlingen som framkallade den dödliga skadan. I den här statistiken redovisas alltid underliggande dödsorsak.

Kontakt

Jeroen de Munter, statistiker
Telefon: 075-247 42 43

Kontakt

David Pettersson, statistiker
Telefon: 075-247 31 26