Rättsliga rådet

Rättsliga rådet är ett självständigt organ med egen beslutsrätt. Det är administrativt knutet till Socialstyrelsen men är fristående från Socialstyrelsens övriga verksamhet. Rådet avgör vissa särskilt angivna ärenden.

Det här gör Rättsliga rådet

I en del ärenden fattar Rättsliga rådet beslut. Det gäller till exempel tillstånd till abort, sterilisering, insemination eller då man fastställer ändrad könstillhörighet. I andra typer av ärenden ska Rättsliga rådet avge utlåtande på begäran av en domstol eller myndighet. Det gäller främst allmänmedicinska och rättsmedicinska samt rättspsykiatriska och psykiatriska frågor.

Rättsliga rådets sammansättning

Rättsliga rådet arbetar huvudsakligen i tre olika sammansättningar eller nämnder:

 • Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden. Denna nämnd sammanträder cirka en gång varje månad.
 • Abort- och steriliseringsärenden samt ärenden om insemination eller befruktning utanför kroppen som har vägrats enligt lagen om genetisk integritet med mera. Denna nämnd sammanträder varje vecka. Du hittar datumen för sammanträdena i kalendariet.
 • Rättspsykiatriska och allmänpsykiatriska ärenden samt ärenden om fastställelse av ändrad könstillhörighet med mera. Denna nämnd sammanträder minst en gång varannan vecka.

Ledamöter i Rättsliga rådet

Ordinarie ledamöter:

 • Niklas Wågnert, ordförande, chefsrådman
 • Mattias Almqvist vice ordförande, chefsrådman
 • Marianne Lishajko, vice ordförande, hovrättsråd

Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden

Läkare: 

 • Henrik Druid
 • Ingemar Thiblin
 • Brita Zilg
 • Peter Krantz

Föredragande rättsmedicin:

 • Ingemar Thiblin
 • Brita Zilg
 • Peter Krantz

Föredragande allmänmedicin och adoptioner:

 • Margareta Troein

Socialstyrelsens representant i adoptionsärenden:

 • Elin Thorebring

Abort- och steriliseringsärenden samt IVF-ärenden

Läkare:

 • Lotti Hellström
 • Lena Marions
 • Ingrid Sääv
 • Gunilla Tegerstedt

Socialstyrelsens representanter:

 • Inga-Maj Andersson
 • Karin Flyckt
 • Elin Linnarsson
 • Birgitta Lindelius

Kurator:

 • Ann-Louise Ebérus
 • Anna Kling
 • Cecilia Sävenvall
 • Kristina Westberg

Föredragande läkare aborter och sterilisering:

 • Hanna Edberg
 • Cecilia Mattisson
 • Christoffer Rahm

Föredragande läkare IVF:

 • Lotti Helström
 • Lena Marions
 • Ingrid Sääv
 • Gunilla Tegerstedt

Rättspsykiatriska ärenden

Läkare rättspsykiatri:

 • Malin Hamrén
 • Harald Nilsson

Föredragande rättspsykiatri:

 • Susanne Andersson
 • Eva-Marie Laurén
 • Lars Håkan Nilsson

Läkare allmänpsykiatri:

 • Björn Mårtensson
 • Johan Königsson

Föredragande i ärenden om ändrad könstillhörighet:

 • Owe Bodlund
 • Attila Fazekas
 • Georgios Karamanis
 • Nils Thelin

Psykolog – beteendevetare:

 • Åsa Eriksson
 • Knut Sturidsson

Allmänföreträdare

 • Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot
 • Clara Aranda, riksdagsledamot
 • Ulrika Heindorff, riksdagsledamot
 • Per Landgren, f.d. riksdagsledamot
 • Hannah-Karin Linck, f.d. regionråd
 • Thomas Nihlén, f.d. riksdagsledamot
 • Amelie Tarschys Ingre, kommunalråd
 • Karin Rågsjö, riksdagsledamot
 • Mathias Tegnér, riksdagsledamot
 • Camilla Waltersson Grönvall, riksdagsledamot
 • Mats Wiking, riksdagsledamot

Kontakt

Rättsliga rådet, telefontider: måndag–onsdag 9–11, torsdag 9–11 och 13–15, fredag 10–12
Senast uppdaterad:
Publicerad: