Rättsliga rådet

Rättsliga rådet är ett självständigt organ med egen beslutsrätt. Det är administrativt knutet till Socialstyrelsen men är fristående från Socialstyrelsens övriga verksamhet. Rådet avgör vissa särskilt angivna ärenden.

Det här gör Rättsliga rådet

I en del ärenden fattar Rättsliga rådet beslut. Det gäller till exempel tillstånd till abort, sterilisering, insemination eller då man fastställer ändrad könstillhörighet. I andra typer av ärenden ska Rättsliga rådet avge utlåtande på begäran av en domstol eller myndighet. Det gäller främst allmänmedicinska och rättsmedicinska samt rättspsykiatriska och psykiatriska frågor.

Rättsliga rådets sammansättning

Rättsliga rådet arbetar huvudsakligen i tre olika sammansättningar eller nämnder:

 • Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden. Denna nämnd sammanträder cirka en gång varje månad.
 • Abort- och steriliseringsärenden samt ärenden om insemination eller befruktning utanför kroppen som har vägrats enligt lagen om genetisk integritet med mera. Denna nämnd sammanträder varje vecka.

Kalendarium för abortsammanträden.

 • Rättspsykiatriska och allmänpsykiatriska ärenden samt ärenden om fastställelse av ändrad könstillhörighet med mera. Denna nämnd sammanträder minst en gång varannan vecka.

Ledamöter i Rättsliga rådet

Ordinarie ledamöter:

 • Niklas Wågnert, ordförande, hovrättslagman
 • Mattias Almqvist, vice ordförande, kammarrättslagman
 • Marianne Lishajko, vice ordförande, hovrättsråd

Rättsmedicinska och allmänmedicinska ärenden

Läkare: 

 • Henrik Druid
 • Ingemar Thiblin
 • Brita Zilg
 • Peter Krantz

Föredragande rättsmedicin:

 • Ingemar Thiblin
 • Brita Zilg
 • Peter Krantz

Föredragande allmänmedicin och adoptioner:

 • Margareta Troein

Socialstyrelsens representant i adoptionsärenden:

 • Elin Torebring

Abort- och steriliseringsärenden samt IVF-ärenden

Läkare:

 • Lotti Hellström
 • Lena Marions
 • Ingrid Sääv
 • Gunilla Tegerstedt

Socialstyrelsens representanter:

 • Katrin Westlund
 • Karin Flyckt
 • Susanne Åhlund
 • Elin Linnarsson

Kurator:

 • Ann-Louise Ebérus
 • Anna Kling
 • Cecilia Sävenvall
 • Kristina Westberg

Föredragande läkare aborter och sterilisering:

 • Hanna Edberg
 • Cecilia Mattisson
 • Christoffer Rahm
 • Lovisa Järnmark

Föredragande läkare IVF:

 • Lotti Helström
 • Lena Marions
 • Ingrid Sääv
 • Gunilla Tegerstedt

Rättspsykiatriska ärenden

Läkare rättspsykiatri:

 • Malin Hamrén
 • Harald Nilsson

Föredragande rättspsykiatri:

 • Susanne Andersson
 • Eva Marie Laurén
 • Lars Håkan Nilsson

Läkare allmänpsykiatri:

 • Björn Mårtensson
 • Johan Königsson

Föredragande i ärenden om ändrad könstillhörighet:

 • Owe Bodlund
 • Attila Fazekas
 • Thord Hallin
 • Nils Thelin

Psykolog – beteendevetare:

 • Åsa Eriksson
 • Knut Sturidsson

Allmänföreträdare

 • Mats Wiking (S)
 • Mikael Dahlqvist (S)
 • Mattias Vepsä (S)
 • Clara Aranda (SD)
 • Ulrika Heindorff (M)
 • Jesper Skalberg Karlsson (M)
 • Hannah-Karin Linck (C)
 • Karin Rågsjö (V)
 • Per Landgren (KD)
 • Margareta Fransson (MP)
 • Amelie Tarschys Ingre (L)

Skicka känslig information

Om du vill skicka känslig information till Socialstyrelsen kan du skicka den i krypterad form.
Skicka krypterad information

Mer om hur Socialstyrelsen behandlar personuppgifter

Kontakt

Rättsliga rådet, telefontider: måndag–onsdag 9–11, torsdag 9–11 och 13–15, fredag 10–12
Senast uppdaterad:
Publicerad: