Nationellt råd för patientsäkerhet

Nationellt råd för patientsäkerhet är ett samverkansforum mellan myndigheter, organisationer och representanter för huvudmännen som har bildats inom ramen för den nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet.

Det här gör Nationellt råd för patientsäkerhet

Nationellt råd för patientsäkerhet har i uppgift att

 • i samverkan konkretisera, prioritera och dela upp insatser och åtgärder som framgår av handlingsplanen
 • förankra prioriterade insatser och åtgärder inom de egna organisationerna
 • samverka kring uppföljning och revidering av handlingsplanen.

Representanterna i rådet bidrar även utifrån respektive myndighets och organisations roll och uppdrag med kunskap och information om pågående nationella satsningar och initiativ som har bäring på patientsäkerheten.

Nationellt råd för patientsäkerhets sammansättning

Följande aktörer deltar i Nationellt råd för patientsäkerhet:

 • Lena Karlsson, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Anette Aronsson, e-hälsomyndigheten
 • Staffan Arvidsson, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
 • Charlotte Asker Hagelberg, Läkemedelsverket
 • Jonas Bäckstrand, Statens haverikommission
 • Peder Carlsson, Inspektionen för vård och omsorg
 • Charlotta George, Socialstyrelsen
 • Malin Grape, Folkhälsomyndigheten
 • Pelle Gustafson, Löf regionernas ömsesidiga försäkringsbolag
 • Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket
 • Charlotta Nelsson, Nationell samverkansgrupp Patientsäkerhet, Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
 • Marie-Charlotte Stenborn, Patientnämnden Uppsala, representant för landets patientnämnder
 • Malin Swärd, Nätverket RSS (regionala samverkans- och stödstrukturer) äldreomsorg kommunal hälso- och sjukvård och omsorg
 • Lena Thorsson, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Sigurd Vitols, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: