Kamerabevakning av Socialstyrelsens lokaler

Socialstyrelsens lokaler på Rålambsvägen 3 och Gjörwellsgatan 30 i Stockholm är kamerabevakade. Syftet är framför allt att förhindra och utreda brott och olyckor.

Socialstyrelsen behandlar personuppgifterna i form av rörliga bilder med stöd av den rättsliga grunden allmänt intresse. 

De som kan ta del av personuppgifterna är anställda vid Socialstyrelsen med särskild behörighet. Även leverantören av bevakningssystemet kan få begränsad tillgång i samband med support. Uppgifterna lagras i 30 dagar. 

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter, göra invändningar mot behandlingen och begära begränsning av behandlingen. Om du begär radering eller invänder mot en behandling och begär begränsning av den kommer Socialstyrelsen att pröva om åtgärden ska vidtas eller inte.

Dina rättigheter som registrerad hos Socialstyrelsen

Du har rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten 

Om du är missnöjd med hur Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY

Vid frågor 

Om du har frågor när det gäller Socialstyrelsens personuppgiftsbehandling kan du vända dig till vårt dataskyddsombud. Du når dataskyddsombudet via mejl på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se eller så kan du skicka post till:
 
Socialstyrelsen
Dataskyddsombud
106 30 Stockholm
 
Du kan också ringa via telefonväxeln på 075-247 30 00.

Mer information 

Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen
 
Publicerad: