Verksamhetschef

Alla verksamheter i hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Verksamhetschefen är den som har det övergripande ansvaret för verksamheten och för att tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.

Det är vårdgivaren som bestämmer vilket ansvar och vilka arbetsuppgifter som verksamhetschefen ska ha. Vissa arbetsuppgifter måste dock alltid ingå i verksamhetschefens ansvarsområde. Det är till exempel att ansvara för rutiner för delegering. Verksamhetschefen ska också alltid ha det övergripande ansvaret för verksamheten.

Verksamhetschefen behöver inte ha medicinsk kompetens. Men utan den kompetensen får hen inte bestämma över vård och behandling av patienter.

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef och MAS eller MAR

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för en verksamhet. Men hen kan inte bestämma över de arbetsuppgifter som en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) eller en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) har enligt lagar och föreskrifter.

Publicerad: