Nationella riktlinjer: bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Med hänsyn till den kunskapsutveckling som bedrivs av Regionala cancercentrum (RCC) ser Socialstyrelsen i nuläget inte behov av att uppdatera de nationella riktlinjerna på cancerområdet. Eftersom riktlinjerna därmed inte längre hålls aktuella har de tagits bort från webbplatsen.

Läs mer om RCCs arbete med kunskapsstyrning och diagnosspecfika nationella vårdprogram:

Nationella vårdprogram cancer - RCC 

I RCCs kunskapsbank hittar du aktuella vårdprogram:

Välj vårdprogram eller vårdförlopp - RCC Kunskapsbanken

RCC har övertagit ansvaret för broschyren om PSA-prov.

Om PSA-prov, för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - RCC 

Om behov uppstår kan Socialstyrelsen göra bedömningen att nya nationella riktlinjer ska tas fram inom cancerområdet.

Kontakt

Rekommendationer
Senast uppdaterad:
Publicerad: