Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor innehåller rekommendationer om åtgärder för att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja patienter att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Riktlinjerna vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.

Nationella riktlinjer – Rapport

Sök i riktlinjerna

På webbplatsen kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i de nationella riktlinjerna. Du kan också ta del av kunskapsunderlagen för rekommendationerna.

Uppföljning av riktlinjerna

För att följa upp hur de nationella riktlinjerna används och för att följa utvecklingen och förbättringen av kvaliteten i vården har vi tagit fram utvärderingar. Utvärderingarna fungerar som ett stöd för prioriteringar och beslut samt ger vägledning om vilka områden inom hälso- och sjukvården som behöver förbättras.

Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor

Primärvårdens stöd till patienter med ohälsosamma levnadsvanor 2020 Artikelnummer: 2021-12-7722|Publicerad: 2021-12-22

Stöd i arbetet med levnadsvanor

På sidan Stöd i arbetet hittar du stödmaterial som utgår från rekommendationerna i riktlinjerna.

Kontakt

Anna Mattson, rekommendationer
Telefon: 075-247 30 46

Kontakt

Iréne Nilsson Carlsson, stöd till implementering
Telefon: 075-247 31 70

Kontakt

Ann-Sofie Bertilsson, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Telefon: 075-247 30 00
Senast uppdaterad:
Publicerad: