Epilepsikirurgisk utredning och behandling

Här hittar du vad som utgör nationell högspecialiserad vård, tillståndsinnehavare, giltighetstid och information om årlig uppföljning.

Definition

Följande utgör nationell högspecialiserad vård:

Viss epilepsikirurgisk utredning och behandling ska bedrivas vid tre enheter. Beslutet avser både barn och vuxna.

Den vård som avser sällankirurgi bestående av hemisfärotomi, kallosotomi samt ingrepp vid hypothalamushamartom ska koncentreras ytterligare och bedrivas vid en enhet.

Förtydliganden till definitionen:

  • Med viss epilepsikirurgisk utredning och behandling avses epilepsikirurgisk utredning utöver initial avancerad utredning samt alla epilepsikirurgiska ingrepp. 
  • Med epilepsikirurgi avses neurokirurgi där farmakologiskt terapiresistent epilepsi är huvudindikationen.

Avgränsningar till definitionen:

  • Initial avancerad utredning vid farmakologiskt terapiresistent epilepsi.
  • Neurokirurgiska ingrepp liknande epilepsikirurgiska ingrepp, som utförs på annan indikation (t.ex. misstanke om malignitet eller blödningsrisk) omfattas ej.
  • Beslut om, och inläggning av vagusnervstimulering (VNS) samt uppföljning och stimulatorbyte vid VNS.

Tillståndsinnehavare

Inget nämndbeslut taget ännu

Giltighetstid

Inget nämndbeslut taget ännu

Socialstyrelsens beslut

I Socialstyrelsens beslut hittar du information om vad som är nationell högspecialiserad vård inom tillståndsområdet.

Senast uppdaterad:
Publicerad: