Filmer och bildspel om organ- och vävnadsdonation

På den här sidan finns sju filmversioner av filmen Visa din vilja i donationsregistret. Alla filmversioner finns i olika format för till exempel väntrums-TV och sociala medier. Här finns också sju filmer från tidigare år och sex bildspel i Powerpoint som vi har uppdaterat.

De flesta av våra filmer och bildspel kan visas på väntrums-TV på exempelvis vårdcentraler och tandläkarmottagningar. De kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor eller delas av intresserade i sociala medier.

Den nya spelfilmen Visa din vilja i donationsregistret

Behovet av organ- och vävnadsdonation är fortsatt stort. Många har tänkt att de ska ta ställning men inte kommit sig för. Ingen vill väl tänka på döden eftersom livet pågår för fullt – mest på gott, men också på ont. Filmen vill väcka tanken att vi bör stanna upp och ta ställning till organ- och vävnadsdonation i donationsregistret medan vi själva kan. Genom att ta ställning kan du rädda eller förbättra någon annans liv. Slutbudskapet i filmen är: Åtta av tio är positiva till att donera organ efter sin död, men endast två av tio har anmält sig i donationsregistret. Visa din vilja i donationsregistret!

Ladda ner olika format och undertexter eller dela filmerna från Vimeo

Filmen Visa din vilja i donationsregistret finns i sju olika versioner: en 70-sekunders, två 40-sekunders, en 30-sekunders samt tre 20-sekunders. Versionerna kan användas gentemot olika målgrupper och finns i flera format för olika kanaler. Formaten finns både med inbrända undertexter och utan. Längst ner i nerladdningslistan för varje film finns en undertextfil som passar till samtliga format av filmen, som inte har inbrända undertexter. Ladda ner eller dela filmerna från Vimeo. Länkar till de olika formaten finns under respektive film.

Filmen är 70 sekunder lång och visar människor mitt i livet – ett ungt par, en barnfamilj och ett äldre par.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Filmen är 40 sekunder lång och fokuserar på barnfamiljen i den långa filmen.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Filmen är 40 sekunder lång och fokuserar på det unga paret och det äldre paret i den långa filmen.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Filmen är 30 sekunder lång och visar människor mitt i livet – ett ungt par, en barnfamilj och ett äldre par.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16)
 • 1080 x 1350 px (4:5)

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16)
 • 1080 x 1350 px (4:5)

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16)
 • 1080 x 1350 px (4:5)

Animerade korta filmer/annonser

Här finns även tre animerade korta filmer, två 5 sekunders och en 20 sekunders. De animerade filmerna är framtagna utifrån det nya konceptet, Visa din vilja i donationsregistret, och är enbart tänkta för sociala medier.

Visa din vilja i donationsregistret, animerad film, 5 sek.

Finns i följande format:

 • 1080 x 1080
 • 1920 x 1080
 • 1080 x 1920
 • 1280 x 720
 • 720 x 1080

Visa din vilja i donationsregistret, animerad film med filmklipp på pojke, 5 sek

Finns i följande format:

1080 x 1080

1920 x 1080

1080 x 1920

1280 x 720

720 x 1080

Vissa gåvor måste avslöjas i förväg, animerad film, 20 sek

Finns i följande format:

1080 x 1080

1920 x 1080

1080 x 1920

1280 x 720

720 x 1080

Uppdaterade filmer och bildspel

Socialstyrelsen har även uppdaterat tidigare framtagna filmer och bildspel för sociala medier och väntrums-TV utifrån det nya konceptet. Alla filmerna är 40 sek och finns med och utan ljud. Bildspelen utgår ifrån innehållet i filmerna.

En film om att du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation genom att anmäla dig till donationsregistret. Det är ett snabbt, säkert och enkelt sätt att visa vad du vill.

Ladda ner filmen

Klicka på länken, välj download och spara.

Anmäl dig till donationsregistret

Anmäl dig till donationsregistret – version utan ljud

Varje år transplanteras omkring 1 200 vävnader i Sverige. Mellan 700-800 av dessa är hornhinnor. Hornhinnor från en avliden donator kan rädda synen eller reparera en skadad del i ett öga. Behovet av vävnader är stort. Du kan göra skillnad genom att ta ställning.

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder eller medicinska åkommor. Denna film innehåller information om hur man kan ta ställning.

Ladda ner filmen

Filmen lyfter statistik och att behovet av organ är större än tillgången. Innehåller också information om hur man tar ställning.

Ladda ner filmen

Föräldrar får anmäla sina barn tills de fyllt 15 år till donationsregistret. Barn som fyllt 15 år får anmäla sig själva. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 25 maj 2018.

Den som fyllt 15 år får själv anmäla sig till donationsregistret. Ingen annan får göra det. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 2018.

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning.

Ladda ner syntolkade versioner av samtliga filmer

Senast uppdaterad:
Publicerad: