Filmer och bildspel om organ- och vävnadsdonation

På den här sidan finns filmer i olika format för till exempel väntrums-TV och sociala medier. Filmerna finns både med olika övergripande budskap och några riktade budskap.

De flesta av våra filmer och bildspel kan visas på väntrums-TV på exempelvis vårdcentraler och tandläkarmottagningar. De kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor eller delas av intresserade i sociala medier.

Animerade korta filmer/annonser

Här finns animerade filmer som är 15 till 20 sekunder långa, och två som är 5 sekunder. De animerade filmerna är framtagna utifrån det nya konceptet, Visa din vilja i donationsregistret, och är enbart tänkta för sociala medier.

Filmerna finns med både generella budskap och budskap som riktar sig till målgrupperna 50-59 år och män i alla åldrar.

Film: Några minuter för dig kan vara en livstid för någon annan (15 sek)

Film: Det är fler som behöver än som ger (15 sek)

Film: Vissa gåvor behöver avslöjas i förväg (15 sek)

Film: Gör livsviktig skillnad idag (15 sek)

Film: Vävnadsdonation, exempelvis hjärtklaffar, kan förbättra liv (15 sek)

Film: Vården tittar alltid i donationsregistret (15 sek)

Film: Organdonation – fler kvinnor än män har anmält sig (15 sek)

Film: Visa din vilja i donationsregistret (5 sek)

Film: Visa din vilja i donationsregistret, filmklipp på pojke (5 sek)

Spelfilmen Visa din vilja i donationsregistret

Behovet av organ- och vävnadsdonation är fortsatt stort. Många har tänkt att de ska ta ställning men inte kommit sig för. Ingen vill väl tänka på döden eftersom livet pågår för fullt – mest på gott, men också på ont. Filmen vill väcka tanken att vi bör stanna upp och ta ställning till organ- och vävnadsdonation i donationsregistret medan vi själva kan. Genom att ta ställning kan du rädda eller förbättra någon annans liv. Slutbudskapet i filmen är: Åtta av tio är positiva till att donera organ efter sin död, men endast två av tio har anmält sig i donationsregistret. Visa din vilja i donationsregistret!

Ladda ner olika format och undertexter eller dela filmerna från Vimeo

Filmen Visa din vilja i donationsregistret finns i sju olika versioner: en 70-sekunders, två 40-sekunders, en 30-sekunders samt tre 20-sekunders. Versionerna kan användas gentemot olika målgrupper och finns i flera format för olika kanaler. Formaten finns både med inbrända undertexter och utan. Längst ner i nerladdningslistan för varje film finns en undertextfil som passar till samtliga format av filmen, som inte har inbrända undertexter. Ladda ner eller dela filmerna från Vimeo. Länkar till de olika formaten finns under respektive film.

Film: Visa din vilja i donationsregistret (70 sek)

Filmen är 70 sekunder lång och visar människor mitt i livet – ett ungt par, en barnfamilj och ett äldre par.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9) (även för väntrums-TV)
 • 1280 x 720 px (16:9)
 • 720 x 1280 px (9:16)
 • 1080 x 1080 px (1:1)
 • 1080 x 1920 px (9:16)

Film: Visa din vilja i donationsregistret, fokus barnfamiljen (40 sek)

Filmen är 40 sekunder lång och fokuserar på barnfamiljen i den långa filmen.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Film: Visa din vilja i donationsregistret, fokus vuxna par (40 sek)

Filmen är 40 sekunder lång och fokuserar på det unga paret och det äldre paret i den långa filmen.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Film: Visa din vilja i donationsregistret, blandade klipp (30 sek)

Filmen är 30 sekunder lång och visar människor mitt i livet – ett ungt par, en barnfamilj och ett äldre par.

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 (16:9) (även för väntrums-TV)
 • horisontell 1280 x 720 px (16:9)
 • vertikal 720 x 1280 px (9:16)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16).

Film: Visa din vilja i donationsregistret (voice-over 1, 20 sek)

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16)
 • 1080 x 1350 px (4:5)

Film: Visa din vilja i donationsregistret (voice-over 2, 20 sek)

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16)
 • 1080 x 1350 px (4:5)

Film: Visa din vilja i donationsregistret (med textbudskap, 20 sek)

Finns i följande format:

 • 1920 x 1080 px (16:9)
 • kvadratiskt 1080 x 1080 px (1:1)
 • vertikal 1080 x 1920 px (9:16)
 • 1080 x 1350 px (4:5)

Film om nya bestämmelser för organdonation 1 juli 2022

Film: Från 1 juli 2022 finns nya bestämmelser för organdonation, 30 sek

Finns i följande format:

 • 1080 x 1080
 • 1080 x 1350
 • 1080 x 1920
 • 1920 x 1080

Uppdaterade filmer och bildspel

Socialstyrelsen har även uppdaterat tidigare framtagna filmer och bildspel för sociala medier och väntrums-TV utifrån det nya konceptet. Alla filmerna är 40 sek och finns med och utan ljud. Bildspelen utgår ifrån innehållet i filmerna.

Film: Anmäl dig till donationsregistret (40 sek)

En film om att du kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation genom att anmäla dig till donationsregistret. Det är ett snabbt, säkert och enkelt sätt att visa vad du vill.

Ladda ner filmen

Klicka på länken, välj download och spara.

Anmäl dig till donationsregistret

Anmäl dig till donationsregistret – version utan ljud

Film: Hornhinnor från en donator kan förbättra synen för fem personer (40 sek)

Varje år transplanteras omkring 1 200 vävnader i Sverige. Mellan 700-800 av dessa är hornhinnor. Hornhinnor från en avliden donator kan rädda synen eller reparera en skadad del i ett öga. Behovet av vävnader är stort. Du kan göra skillnad genom att ta ställning.

Film: Kan en 90-åring bli organdonator? (40 sek)

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder eller medicinska åkommor. Denna film innehåller information om hur man kan ta ställning.

Film: En organdonator kan rädda 8 liv (40 sek)

Filmen lyfter statistik och att behovet av organ är större än tillgången. Innehåller också information om hur man tar ställning.

Film: Föräldrar får anmäla barn upp till 15 år till donationsregistret (40 sek)

Föräldrar får anmäla sina barn tills de fyllt 15 år till donationsregistret. Barn som fyllt 15 år får anmäla sig själva. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 25 maj 2018.

Film: 15-åringar får själva anmäla sig till donationsregistret (40 sek)

Den som fyllt 15 år får själv anmäla sig till donationsregistret. Ingen annan får göra det. Detta enligt förordningen om donationsregistret som trädde i kraft 2018.

Film: Gör din vilja känd för dina anhörigas skull (40 sek)

Filmen handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning.

Ladda ner syntolkade versioner av samtliga filmer

Senast uppdaterad:
Publicerad: