Utbildning för brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens

Fram till och med januari 2025 pågår en utbildning för personer som arbetar som brobyggare och kommer i kontakt med socialtjänsten och angränsande områden i kommunen. Utbildningen som startade på Södertörns högskola i oktober 2023 ska ge kunskap och verktyg med målsättningen att stärka brobyggare i sitt arbete.

Brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens fungerar som en länk mellan romer som behöver stöd i kontakten med offentliga verksamheter. Det kan handla om kontakt med till exempel skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Satsningen på brobyggare är viktig för arbetet med romsk inkludering.

Mer om brobyggare med romsk språk- och kulturkompetens på Kunskapsguiden

För brobyggare inom socialtjänsten

För brobyggare med koppling till socialtjänsten erbjuder Socialstyrelsen i samarbete med Södertörns högskola en ny utbildning som startade hösten 2023.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger kunskap om frågor som är aktuella inom kommunal verksamhet och relevanta för funktionen som brobyggare. Utbildningen ger också verktyg för att kunna bidra i arbetet med att kompetensutveckla kommunens medarbetare utifrån strategin för romsk inkludering.

Exempel på innehåll

 • Vad gör en brobyggare inom socialtjänsten och andra närliggande områden, till exempel medborgarkontor och arbetsmarknadsförvaltningar?
 • Hur har Sverige arbetat med romers rättigheter under 1900-talet?
 • Strategin för romsk inkludering 2012–2032
 • Den nationella minoritetspolitiken och kopplingen till romsk inkludering
 • Grundläggande kunskap om hur socialtjänsten är organiserad och fungerar
 • Socialtjänstlagen och minoritetslagstiftning, samt annan relevant lagstiftning
 • Frågor om bemötande och handlingsutrymme
 • Kommunikation och presentationsteknik

Innehållet i utbildningen utgår från tidigare utbildningar och är framtagen i dialog med chefer och brobyggare som gått den tidigare utbildningen för brobyggare.

Tidsåtgång

Utbildningen pågår vid Södertörns högskola 23 oktober 2023 till januari 2025.

 • Termin 3, kurs 3: Kursen ges på kvartsfart, 25 procent, på en hel termin (preliminärt från 2 september 2024 till 19 januari 2025). Det innebär motsvarande cirka fem veckors heltidsstudier utspridda under en hel termin.

Undervisningen sker både på plats på Södertörns högskola och på distans med hjälp av digitalt verktyg.

Första terminen hålls en träff på plats på Södertörns högskola och resterande tillfällen hålls på distans. Andra och tredje terminen hålls två träffar per termin på plats på Södertörns högskola och resterande tillfällen hålls på distans.

Formerna är till exempel seminarier och grupparbeten. Utbildningen kommer kopplas till den verksamhet deltagaren arbetar i.

Kursintyg

Utbildningen består av flera kurser och ett kursintyg ges efter varje avslutad kurs.

Utbildningen bedrivs via Södertörns högskola, men ger inte högskolepoäng.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Vid de utbildningsdagar som genomförs vid Södertörns högskola finansieras resor till och från Stockholm samt övernattning för deltagare som inte är bosatta i Stockholms län.

Arbetsgivaren står för lön och eventuella vikariekostnader. Arbetsgivaren ansvarar också för tillgången till dator och arbetsplats för att genomföra studierna.

Behörighetskrav

För att delta i utbildningen behöver du ha:

   • Anställning i en kommun
   • Romsk språk- och kulturkompetens

Gymnasiekompetens är önskvärt men inget krav

 

Kontakt

Kontakta Socialstyrelsen vid frågor om utbildningen
Senast uppdaterad:
Publicerad: