Nationella minoriteter

Möter du Sveriges nationella minoriteter i ditt jobb? Här hittar du stöd i ditt arbete.

Om nationella minoriteter och minoritetslagen

I Sverige finns fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoriteternas rättigheter regleras bland annat i lagen som nationella minoriteter och minoritetsspråk. Att få tala och värna sitt eget språk är en rättighet för de nationella minoriteterna.

Du kan läsa mer om nationella minoriteter och minoritetslagen på Kunskapsguiden.

Rapport
Behovet av kunskap om den stärkta minoritetslagenArtikelnummer: 2019-5-9|Publicerad: 2019-05-13
Beställ
Meddelandeblad
Nationella minoriteter och minoritetsspråk – MeddelandebladArtikelnummer: 2023-6-8679|Publicerad: 2023-06-30

Äldreomsorg

På Kunskapsguiden.se kan du se en film med samtal om nationella minoriteters rättigheter inom äldreomsorgen. Du kan bland annat höra om olika kommuners arbete med att äldre personer ska kunna bevara och utveckla sitt språk och kultur, och om anhörigas perspektiv.

Rapport

Romsk inkludering

För dig som arbetar som brobyggare och kommer i kontakt med socialtjänsten och angränsande områden i kommunen erbjuder Socialstyrelsen en brobyggarutbildning för romsk inkludering. Utbildningen ska ge dig kunskap och verktyg med målsättningen att stärka dig i ditt arbete.

På Kunskapsguiden.se kan du se en film med samtal om arbete med romsk inkludering. I samtalet kan du höra om olika kommuners arbete med romsk inkludering. Du får till exempel veta mer om strategiskt arbete inom socialförvaltningen och hur man gör en behovsinventering.

Rapport
Antiziganism i statlig tjänstArtikelnummer: 2014-6-2|Publicerad: 2014-01-01
Beställ

Social barn- och ungdomsvård

Senast uppdaterad:
Publicerad: