ACC (Assertive Continuing Care Protocol)

ACC (Assertive Continuing Care Protocol) är en manualbaserad metod för eftervård av ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, utvecklad utifrån metoden CRA (Community Reinforcement Approach).

Målgrupp
Ungdomar (13-21 år)
Vuxna

Typ av metod
Insats

CRA utvecklades i USA på 1970-talet av Nathan Azrin och är en metod för behandling av skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Metoden bygger i huvudsak på inlärningspsykologi och kognitiv beteendeterapi. Metoden manualiserades på 90-talet av Robert J Meyers och Jane Smith och har sedan utvecklats till flera andra metoder, dessa även med inslag av motiverande samtal (MI). Bland annat finns metoderna A-CRA för ungdomar och unga vuxna, CRAFT för närstående och ACC för eftervård av ungdomar och unga vuxna.

Målgrupp

Ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika, som nyligen genomgått behandling för detta och nu är drogfria.

Syfte

ACC syftar till att minska risken för återfall och hjälpa ungdomar och unga vuxna att bibehålla drogfrihet efter genomgången behandling för skadligt bruk eller beroende. Behandlingen syftar även till att främja positiva sociala aktiviteter och relationer.

Innehåll och genomförande

Behandlingen bygger på funktionsanalys av alkohol- och narkotikaanvändning samt drogfrihet och innefattar att ungdomen ska öka drogfria aktiviteter och träna på färdigheter som minskar risken för återfall. En viktig del är också att involvera ungdomen sociala nätverk för att öka motivationen till drogfrihet. ACC innehåller flera tekniker och områden som kan användas i den ordning som bäst gynnar ungdomens drogfrihet.

Behandlingen hålls av en case manager som inte bara håller i själva behandlingen utan även hjälper till med praktiska saker som främjar drogfrihet, såsom att se till att ungdomen kommer till skola eller jobb samt har givande fritidsaktiviteter. Behandlingen sker i en miljö där ungdomen som genomgår programmet känner sig bekväm, exempelvis hemma, för att skapa så stort engagemang hos ungdomen som möjligt.

Omfattning och intensitet

Behandlingen omfattar 12-15 sessioner under tre månader, efter att ungdomen avslutat en behandling för skadligt bruk eller beroende av alkohol eller narkotika. Varje session är 45 minuter till en timme.

Utbildning och licens

Det finns inga restriktioner eller någon licens för att bedriva ACC i Sverige. Tidigare utbildning i A-CRA, CRA eller liknande behandling rekommenderas dock. Utbildningen förutsätter också grundläggande kliniska färdigheter och kompetens i kognitiv beteendeterapi.

Utbildning i ACC finns som endagsutbildning hos bland annat ACRA Sverige.

Kunskap om insatsens effekter

ACC ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende gällande användning, missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika hos ungdomar under 18 år.

Referenser

  • Meyers, R.J., Roozen, H.G., & Smith, J.E. (2011). The Community Reinforcement Approach: An update of the evidence. Alcohol Research and Health, 33(4), 380–388.
  • Miulus, I. & Werge Hjerpe, K. (2020). ACC Assertive Continuing Care Protocol.
Publicerad: