Försörjningsberedskap

En kris eller ytterst ett krig påverkar både tillgång och behov av olika typer av sjukvårdsprodukter. För att hälso- och sjukvård ska kunna fortsätta fungera behöver stat, regioner, kommuner och medborgare säkerställa sin försörjningsberedskap.

Försörjningsberedskap kan beskrivas som förmågan att både upprätthålla samhällsviktiga funktioner och att förse befolkningen med de varor och tjänster som krävs för att upprätthålla liv och hälsa. För hälso- och sjukvården innebär det till exempel att tillgången på sjukvårdsprodukter i Sverige behöver stärkas, bland annat genom så kallad beredskapslagring.

Begreppet sjukvårdsprodukter omfattar läkemedel, medicintekniska produkter, livsmedel för speciella medicinska behov, personlig skyddsutrustning och tillverkningsmaterial.

Här finns pågående arbete, rapporter och andra stöd från de uppdrag vi har inom hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap.

Statligt ansvar för försörjningsberedskap inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsen har utrett försörjningsberedskapen av läkemedel och medicinteknisk utrustning. I och med uppdraget har Socialstyrelsen tagit fram en modell för en nationell samverkansstruktur med myndigheter och regioner så att alla inblandade gemensamt kan samlas kring utveckling av försörjningsberedskapen. Som en del av uppdraget har vi även kartlagt vad som krävs för att ha en god försörjningsberedskap, det kan handla om allt från distribution och lager till energiförsörjning och bemanning.

Beredskapslagring av läkemedel och vissa förbrukningsartiklar

Socialstyrelsen har tagit fram underlag för vilka läkemedel och sjukvårdsprodukter som bör lagerhållas inom ramen för hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap.

Slutrapport
Tillhörande dokument och bilagor
Delredovisning

Uppdrag att stärka öppenvårdapotekens beredskap

Socialstyrelsen har tillsammans med Läkemedelsverket uppmanat verksamhetsansvariga i hälso- och sjukvården i regionerna och alla tillståndshavare för öppenvårdsapotek att se över sina rutiner för alternativ drift. Myndigheterna har också lämnat förslag på hur öppenvårdsapotekens beredskap att lämna ut läkemedel från apotek kan stärkas. Det handlar bland annat om att skapa förutsättningar för att kunna hantera recept på pappersblankett.

Uppdrag att påbörja ett långsiktigt arbete med att skyndsamt stärka öppenvårdsapotekens beredskap gällande utlämning av läkemedel från apotek, hos Läkemedelsverket.

Nationellt register över blodgivare och en plan för ökad kapacitet 

Socialstyrelsen har analyserat förutsättningarna för ett nationellt register över blodgivare.

Regeringen har därefter gett myndigheten i uppdrag att ta fram ett nationellt register.

Senast uppdaterad:
Publicerad: