Locker room talk

Olika övningar genomförs med grupper inför träning med syftet att synliggöra normer som är kopplade till maskulinitet och åskådaringripanden.

Målgrupp

Killar 10–14 år.

Syfte

Att motverka fördomar och misogyna attityder inom svensk idrott och skapa ”en ny manlighet” baserad på ”schyssta attityder” och jämställdhet hos unga idrottare.

Innehåll och genomförande

Metoden går ut på att en utbildad ledare träffar ett lag i omklädningsrummet för samtal före träning i cirka 30 minuter en gång i veckan, i åtta veckor. Samma sak kan även genomföras i skolan, i omklädningsrummet inför idrottslektioner.

De åtta träffarna är indelade i steg som ledaren ska gå igenom i en specifik ordning. Olika former av samarbetsövningar, rollspelsövningar och diskussionsövningar kopplas till exempelvis scenarier och filmklipp. Övningarna fokuserar till stor del på att synliggöra normer och förväntningar som är kopplade till maskulinitet och åskådaringripanden. Det ingår också rollspelsövningar där deltagarna bland annat får öva på att säga ifrån på ett bra sätt när någon ger uttryck för en ”oschysst attityd”.

Det finns en manual som i detalj beskriver upplägget för träffarna. Manualen är ett internt dokument som kontinuerligt uppdateras. I manualen beskrivs också att målet med de åtta veckorna är ett ”ökat förtroende för Locker room talk som organisation”, en ”ökad medvetenhet kring existerande förväntningar på killar” och en ”ökad medvetenhet kring hur man säger ifrån mot oschyssta attityder”.

Det finns två versioner av metoden: en för 10–12 år och en för 13–14 år. Metoden har vissa likheter med programmet Coaching boys in to men, som bland annat används i USA i relativt stor utsträckning.

Utbildning och licens

Metoden genomförs enbart av ledare från Locker room talk till en specifik kostnad, efter överenskommelse. Locker room talk är en icke vinstdrivande organisation som stöds av bland andra Riksidrottsförbundet och Volvo.

Ledarna från Locker room talk är ofta unga idrottskillar som fått en intern utbildning på Locker room talk. Just nu tar utbildningen två veckor. Den sker delvis tillsammans i grupp och delvis i form av egna studier. I utbildningen ges en närmare inblick i manualen och upplägget på träffarna. Där ges också mer teoretisk kunskap som berör pedagogik och jämställdhetsarbete samt frågor om etik och moral.

Den kommun eller annan verksamhet som är intresserad av att anlita Locker room talk tar kontakt via webbplatsen Locker room talk.

Utbredning

Metoden används i flera delar av landet, till exempel i Östergötland och Västerbotten.

Referenser

Locker room talk

LRT. (2019). LRT-sessions: Fairplay i omklädningsrummet (2:a uppl.). Finspång: Locker room talk. (Manualen).

Franzén A,Gottzén L. Våldsprevention i Sverige: En forskningsöversikt. Stockholm: Stockholm universitet; 2020

Telefonsamtal och mejl med Shanga Aziz, Ordförande, Locker room talk. Maj 2021.

Mer om

Att förändra problematisk maskulinitet i pojkars idrottande: En studie av Locker Room Talks:s utbildningsinsatser, Umeå universitet

Eliasson I, Fundberg J. Att förändra maskulinitet genom utbildning av pojkar inom idrott. En fallstudie av Locker Room Talk 8-veckorsprogram. FOU-rapport 2022:1

Publicerad: