Digital halvdagskonferens: regional konferens om arbetet mot våld i nära relationer

Konferens

Kostnadsfritt
1 feb - 2024
09:00 - 12:00
Våld i nära relationer är fortsatt ett av våra största samhällsproblem. Det har gått tio år sedan Socialstyrelsens första föreskrift om våld i nära relationer - och nu bjuder vi in till en konferensserie för att både blicka bakåt och framåt kring arbetet mot våld. Efter en digital kick-off fördjupar vi oss nu under en digital heldagskonferens tillsammans via länk.

Upptäcker vi våld i nära relationer oftare idag än för tio år sedan? Vilka utmaningar ser beslutsfattare och profession när det gäller att implementera arbetet på lokal nivå - utifrån föreskriftens olika delar?

Vi har kunskap om hur vi ska arbeta för att stötta och ge skydd till våldsutsatta, men ändå kan det ibland kännas svårt och motigt. Därför samlas vi nu för att arbeta vidare med hur vi gör teori till verklighet och för att hjälpa varandra i det fortsatta arbetet.

Konferens i två delar

Del 1: Digital kick-off för konferenserna
Via länk, torsdag 14 december, kl 9.00–10.30

Här hittar du Digital kick-off för konferenserna

Del 2: Heldagskonferenser, du väljer en av fyra heldagar

Programinnehåll

Fokus för förmiddagen är att stödja implementeringen av de nya föreskrifterna våld i nära relationer och innehåller en juridisk genomgång och samtal med verksamheter om hur de tänkt i praktiken.

  • Socialstyrelsen om implementering

  • Genomgång av Socialstyrelsens jurister vad som är nytt i föreskrifterna

  • Frågor till juristerna från deltagarna 

  • Verksamheter (socialtjänst och hälso- och sjukvård) beskriver hur de tänkt kring implementering

  • Samtal mellan jurister och verksamhet

Information om halvdag via länk

En digital heldagskonferens tillsammans via länk. Programmet kommer att innehålla dragning av nya föreskrifterna och handboken samt genomgångar av Socialstyrelsens stöd. 

Datum: Alternativ 2C: Digital via länk, torsdag 1 februari

För vem: Alla som arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och berörs av arbetet mot våld

Anmälan

Anmäl dig senast den 19 januari. Mer info kommer, håll utkik här i Socialstyrelsens kalendarium

Till anmälan

Kontakt

Projektledare Sara Lundgren, sara.lundgren@socialstyrelsen.se