Heldagskonferens i Göteborg: regional konferens om arbetet mot våld i nära relationer

Konferens

Kostnadsfritt
8 feb - 2024
10:00 - 15:00
Våld i nära relationer är fortsatt ett av våra största samhällsproblem. Det har gått tio år sedan Socialstyrelsens första föreskrift om våld i nära relationer - och nu bjuder vi in till en konferensserie för att både blicka bakåt och framåt kring arbetet mot våld. Efter en digital kick-off fördjupar vi oss nu under en heldagskonferens tillsammans i Göteborg.

Upptäcker vi våld i nära relationer oftare idag än för tio år sedan? Vilka utmaningar ser beslutsfattare och profession när det gäller att implementera arbetet på lokal nivå - utifrån föreskriftens olika delar?

Vi har kunskap om hur vi ska arbeta för att stötta och ge skydd till våldsutsatta, men ändå kan det ibland kännas svårt och motigt. Därför samlas vi nu för att arbeta vidare med hur vi gör teori till verklighet och för att hjälpa varandra i det fortsatta arbetet.

Konferens i två delar

Del 1: Digital kick-off för konferenserna
Via länk, torsdag 14 december, kl 9.00–10.30

Här hittar du Digital kick-off för konferenserna

Del 2: Heldagskonferenser, du väljer en av fyra heldagar

Programinnehåll

Fokus för dagen är att stödja implementeringen av de nya föreskrifterna våld i nära relationer. Under heldagskonferensen djupdyker vi i förändringarna i de nya föreskrifterna och hur Socialstyrelsens och andra aktörers olika stöd kan bidra till att göra skillnad på riktigt.

  • Socialstyrelsen om implementering

  • Genomgång av Socialstyrelsens jurister vad som är nytt i föreskrifterna

  • Frågor till juristerna från deltagarna 

  • Verksamheter (socialtjänst och hälso- och sjukvård) beskriver hur de tänkt kring implementering

  • Samtal mellan jurister och verksamhet

LUNCH

Valbara spår:

  • Riskbedömning bland barn (12-17 år) som lever i en hederskontext. Vad innehåller Socialstyrelsens kommande bedömningsstöd och hur kan det användas?

  • Systematisk uppföljning våld – hur kan vi använda det för kvalitetsutveckling av verksamheten?

  • Utbilda om våld  – hur kan jag tänka kring att utbilda om våld i min verksamhet?

  • Våldsutövare – hur kan vi komma igång med insatser?

  • Hur kan hälso- och sjukvården och tandvården bli bättre på att upptäcka och omhänderta våldsutsatta patienter eller barn som bevittnat våld?

Information om heldagskonferens i Göteborg

En heldagskonferens tillsammans i Göteborg.

Datum: Alternativ 2D: Göteborg, torsdag 8 februari

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektsgatan 73

För vem: Alla som arbetar i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och berörs av arbetet mot våld

Anmälan

Anmäl dig senast den 29 januari via nedan länk.

Till anmälan

Kontakt

Projektledare Sara Lundgren, sara.lundgren@socialstyrelsen.se