Vårdpersonal och vårdtagare i möte runt bord.

Utveckla kompetens som förebygger suicid

Publicerad:
Att förebygga suicid kräver kontinuerligt arbete. Ett sätt att förebygga är att stärka kompetensen hos chefer och medarbetare att ta de svåra samtalen med personer som mår psykiskt dåligt och kan vara suicidala. Målet är att samtliga ska känna sig trygga i situationen.

Socialstyrelsen har tagit fram två webbutbildningar, anpassade för hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten, som tar upp hur du kan bemöta en person som mår psykiskt dåligt och som kan vara suicidal.

Presentation av utbildningarna

Vi erbjuder nu en presentation av utbildningarna, digital eller fysisk.

Har din organisation planerat en utvecklingsdag, nätverksträff eller liknande för verksamhetsutvecklare eller chefer? Hör av dig och vi kommer!

Från Socialstyrelsen deltar Peter Lindqvist, utredare med lång erfarenhet av socialt arbete. Kontakta Peter för att boka presentationen: peter.lindqvist@socialstyrelsen.se

Det vi inte ser – om bemötande av personer med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården

Utbildningen är ett stöd till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, i mötet med patienter där psykisk ohälsa påverkar patientens kommunikations- och funktionsförmåga. Materialet utgår från att ett gott bemötande är en förutsättning för alla patienter, oavsett om personen har psykisk ohälsa eller inte.

Det vi inte ser – om bemötande av personer med psykisk ohälsa i hälso- och sjukvården

Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten (som utförare, handläggare eller chef), och syftar till att öka tryggheten i att hantera svåra samtal med personer som kan ha tankar om att ta sitt eget liv.  Genom att våga prata om det som är svårt och lyssna på den person du möter kan du göra stor skillnad.

Förebygga suicid – om bemötande i socialtjänsten

Mer information