Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Tandvård

Dessa sidor är i första hand till för dig som arbetar med tandvård. Här finns information om bland annat tandvårdsstöd och karies hos barn och ungdomar samt länkar till nationella riktlinjer och statistikdatabasen.

På webbplatsen kan du:

Alla i Sverige bör få en god tandvård. Socialstyrelsens mål är att tandvården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges i rimlig tid.

Inom området arbetar vi med att ta fram föreskrifter, implementera nationella riktlinjer för vuxentandvård och följa upp tandvården genom olika typer av utvärderingar. Vi följer också kariesutvecklingen hos barn och ungdomar och den vuxna befolkningens självupplevda tandhälsa.