Nationella riktlinjer för tandvård

Tandvården behöver satsa mer på att förebygga munsjukdomar, och stödja patienter med ohälsosamma matvanor. Patienter med hög risk för dålig munhälsa bör också undersökas oftare än patienter med låg risk. Det är några huvudbudskap i de nationella riktlinjerna för tandvård. De vänder sig framförallt till dig som beslutar om resurser i tandvården, men de kan även vägleda dig som möter patienter.

Huvudrapport med rekommendationer

I huvudrapporten Stöd för styrning och ledning presenteras ett urval av Socialstyrelsens rekommendationer till tandvården – de mest centrala för dig som beslutsfattare. Alla rekommendationer finns i bilagorna Rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag och Tillstånds- och åtgärdslista.

Riktlinjerna i korthet

Webbutbildning

Webbutbildning: Tandvård 2.0 – stöd för implementering av riktlinjerna

Vår webbutbildning ger stöd till dig som ska implementera de nationella riktlinjerna i en verksamhet, eller följa riktlinjerna i mötet med patienter. Vi fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, som kan motverka skillnaderna i munhälsa – och därmed också främja allmänhälsan bland befolkningen.

Vi utvärderar tandvården med hjälp av indikatorer och målnivåer

Socialstyrelsen utvärderar tandvården löpande. För detta har vi tagit fram indikatorer och målnivåer.

Utvärdering

Vi utvärderade tandvården senast 2013. Utvärderingen visade att tandvården skiljer sig i olika delar av Sverige, och behöver bli mer jämlik. Vi planerar att utvärdera tandvården på nytt under 2022–2024.

Indikatorer

Med indikatorerna följer vi upp de viktigaste rekommendationerna i riktlinjerna. Du som behöver det kan också använda indikatorerna för olika typer av uppföljningar.

Nationella riktlinjer – Indikatorer för tandvårdArtikelnummer: 2022-9-8084|Publicerad: 2022-09-27
Beställ

Målnivåer

Målnivåerna ger tandvården tydliga, mätbara mål att arbeta mot. Du kan använda dem för att styra och leda en verksamhet, och för att följa upp resultat.

Målnivåer för tandvård – Målnivåer för indikatorerArtikelnummer: 2022-9-8087|Publicerad: 2022-09-27
Beställ

Kontakt

Rekommendationer
Telefon: 075-247 30 00

Kontakt

Thomas Malm, indikatorer, målnivåer och utvärdering
Senast uppdaterad:
Publicerad: