Statistik om operationer och behandlingar i specialistvård

Här hittar du statistik om operationer och behandlingar i specialistvård, det vill säga i sluten vård och specialiserad öppenvård, baserad på patientregistret. Det är allt från korta fakta, rapporter och tabeller till statistikdatabas där du själv kan hämta statistik. Det finns också möjlighet att beställa data eller statistik utifrån dina egna behov.
Korta fakta
  • I sluten vård fick ungefär 391 000 patienter kirurgiska åtgärder under 2020. Av dessa var cirka 229 000 kvinnor och 163 000 män.
  • Förutom mindre kirurgiska ingrepp var operationer på rörelseapparaten (exempelvis på höftleder och lår) den vanligaste operationskategorin i sluten vård.
  • Ungefär 1 137 000 patienter besökte specialiserad öppen vård för kirurgiska åtgärder under 2020. Av dessa var cirka 614 000 kvinnor och 523 000 män.
  • Den vanligaste operationskategorin i specialiserad öppen vård var mindre kirurgiska ingrepp (exempelvis mindre ortopediska ingrepp på handled och hand).

     

Källa: Statistikdatabaserna för operationer i sluten vård och specialiserad öppen vård (dagkirurgi)

Statistikpublikationer för översikt

Vi har för tillfället inga rapporter om operationer och behandlingar i specialistvård.

Statistikdatabas för egna sammanställningar

I statistikdatabasen kan du själv dela upp statistiken på olika sätt samt ta fram tabeller. Det går att se vilka operationer och behandlingar som utförts specialistvården som helhet, samt uppdelat på sluten vård och specialiserad öppenvård.

Statistikdatabas för operationer i sluten vård och specialiserad öppenvård

Beställa anpassad statistik

Om du inte hittar den statistik du behöver i våra publikationer eller statistikdatabaser, kan du beställa statistik utifrån dina behov.

Beställa data för forskning

Här hittar du information om hur du gör för att beställa data från våra register för forskningsändamål. Registren skyddas av sekretess, därför kan data endast lämnas ut efter särskild prövning.

Källor till statistiken

Statistiken bygger på uppgifter från patientregistret.

Det här ingår i statistiken

Statistiken om operationer och behandlingar baseras på vårdtillfällen från slutenvården från 1998 och besök hos läkare i öppen specialistvård från 2005. Dessa två delar utgör tillsammans den svenska specialistvården. Statistiken innehåller således inte primärvård, det vill säga inga besök från vårdcentraler eller liknande.

De uppgifter som ingår i statistiken är antal patienter som genomgått en viss operation (kirurgisk åtgärd) per år. Dessa åtgärder klassificeras som kirurgisk åtgärd enligt KVÅ och det är den indelningen som används i statistiken. Dock behöver vården bara rapportera in åtgärder som har varit viktiga under vårdkontakten och som inte ingår i en större åtgärd. Totala antalet operationer respektive behandlingar redovisas också. Vidare finns också uppgifter om kön, ålder och patientens hemlän.

Statistikens kvalitet

År 2001 infördes inrapportering av läkarbesök i den specialiserade öppenvården. Antalet läkarbesök som rapporteras in har sedan dess ökat kraftigt. Det är därför inte möjligt att titta på antal läkarbesök i öppenvården över tid för att se om exempelvis fler patienter får en viss operation nu jämfört med tidigare. Det är också viktigt att tänka på detta när statistik för hela specialistvården sammanställs. Något som ser ut som en ökning i antal personer som besöker vården kan i själva verket vara en ökad inrapportering av dessa till patientregistret. Det finns fortfarande ett bortfall av läkarbesök, som till stor del består av privata vårdgivare som inte rapporterat in data.

Vissa ökningar av antalet patienter och utförda operationer och behandlingar i specialiserad öppenvård kan förklaras med förändrad registrering av akutbesök. Från och med 2015 registreras ett akutbesök i den specialiserade öppenvården även om patienten sedan skrivs in på ett sjukhus. Åren innan 2015 registrerades information om exempelvis diagnoser och åtgärder från ett sådant akutbesök enbart på inskrivningen. Själva akutbesöket i öppenvården räknades inte med i statistiken. Detta får också genomslag i statistiken för hela specialistvården avseende några operationer och behandlingar.

Kontakt

Patientregistret
Senast uppdaterad:
Publicerad: