Karies bland barn och unga - epidemiologiska uppgifter för år 2023

Socialstyrelsen har följt och avrapporterat tandhälsan hos barn och unga sedan 1985. Socialstyrelsen kommer att samla in uppgifter om förekomsten av karies hos barn och ungdomar från Sveriges regioner för år 2023 för en sammanställning på nationell nivå. De årliga sammanställningarna om barns och ungdomars tandhälsa i Sverige utgör ett verktyg för planering av regionala och nationella insatser på tandvårdsområdet. Vidare används uppgifterna för regionala, nationella och internationella jämförelser av tandhälsa.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 10 maj 2024.

Ansvarig utredare

Alfheidur Astvaldsdottir (Enheten för hälso- och sjukvård och tandvård 4)
Senast uppdaterad:
Publicerad: