Förekomst av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna – aspekter av demografiska områden

Socialstyrelsen har under flera år följt utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna. Förutom en ökad inrapportering av neuropsykiatriska tillstånd, företrädesvis adhd, ökar inrapporteringen av depressioner och ångestsyndrom. Jämsides ökar behandlingen med antidepressiva läkemedel, som används både vid depressioner och ångestsyndrom. Denna uppdatering baseras på uppgifter i myndighetens nationella register. Projektet syftar till att ge en aktuell bild av utvecklingen där exempelvis förekomst av psykisk ohälsa i form av incidens och prevalens redovisas. En särskild aspekt som projektet beaktar är betydelsen av demografiska områden (RegSO) för förekomsten av psykisk ohälsa.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast 15 maj 2024.

Ansvarig utredare

Peter Salmi (Enheten för specialiststöd 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: