Bedömning av effekter statsbidrag juridiska personer

Socialstyrelsen ska enligt förordning (2009:955) om statsbidrag till vissa juridiska personer som tillhandahåller meningsfull sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning vart tredje år lämna en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till målen för statsbidraget. Effektbedömningen baseras bland annat på årliga återrapporteringar om användningen av statsbidraget av de organisationer som blivit beviljade statsbidrag.

Avrapportering

Uppdraget planeras att redovisas senast den 31 maj 2024.

Ansvarig utredare

Anders Molt (Enheten för statsbidrag 1)
Senast uppdaterad:
Publicerad: