Registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

Registret ger underlag för den officiella statistiken om missbruksvård i Sverige. Registrets data används också för det förebyggande arbetet i socialtjänsten och för uppföljning och utvärdering av olika insatser från socialtjänstens sida.

Så används registret

Registret används även för forskningsändamål och allmän samhällsinformation. Det kan bland annat svara på frågor som:

  • Hur många tvångsvårdas i Sverige?
  • Vilken typ av missbruk förekommer?
  • Hur har tvångsvården och missbruket varierat över tid?

Det här innehåller registret 

Registret omfattar uppgifter om personer som tvångsvårdas enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM. Uppgifterna finns i tre underregister som är personnummerbaserade och uppdelade på följande områden:

  • ansökan om vård
  • omedelbart omhändertagande
  • utskrivning från vård

Observera att det inte rekommenderas att man samkör registren för forskning. Detta beror på att uppgifter om de tre områdena inlämnas från olika system och därför är svåra att samköra.

Mer information om registrets innehåll finns i variabelförteckningen. I filen hittar du också information om koder och dataset.

Rättslig reglering av registret

Kommunernas skyldighet att lämna uppgifter till registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall regleras i förordningen (1981:1370) om skyldighet för socialnämnderna att lämna statistiska uppgifter.

Så rapporterar du in till registret 

Uppgifterna lämnar du i vår portal Filip.

Ta del av statistik baserat på registret

Om du är intresserad av uppgifter från registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, se Beställa data och statistik.
statistiksidorna kan du läsa:

  • Den årliga rapporten Vuxna personer med missbruk och beroende

Du kan också ta fram statistik i vår databas.

Ladda ner

Mer information

Beställa data och statistik

Webbplatsen är till för beställning av forskningsdata och statistikunderlag ur Socialstyrelsens register. Registerservice hjälper till vid beställning av data och statistik. Kvalitetsregister kan få stöd med olika sambearbetningar och du kan läsa mer om registerservice arbete.
Senast uppdaterad:
Publicerad: