Framställning och kvalitet för registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall

Uppgifterna som samlas in till registret över tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM-registret) granskas genom olika automatiska och manuella kontroller. Inrapporteringen görs av landets förvaltningsrätter och från Statens institutionsstyrelse, SiS.

Data från förvaltningsrätterna avser beslut om omedelbart omhändertagande och ansökningar om LVM-placering. Data från Statens institutionsstyrelse avser utskrivningar från LVM-institution. Partiella bortfall avseende vissa uppgifter förekommer. För mer information om registrets framställning och kvalitet, se dokumentet nedan.

Senast uppdaterad:
Publicerad: